Λήψη/Προώθηση

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Έξοδος Αναφοράς>
<Λίστα Δεδομένων Χρήστη ΑΠ/ΛΨ>
<Yes>, <Όχι>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Λίστα Δεδομένων Χρήστη Φαξ>*1
<Yes>, <Όχι>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
<Κοινές Ρυθμίσεις>
<Εκτύπωση Διπλής Όψης>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Επιλογή Συρταριού>
Διακόπτης Α: <On>, <Off>
Διακόπτης Β: <On>, <Off>
Διακόπτης Γ: <On>, <Off>
Διακόπτης Δ: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Σμίκρυνση Εισερχόμενων Φαξ>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Κατάσταση Σμίκρυνσης>: <Αυτ.>, <Σταθερ.>
<Κλίμ. Σμίκρυνσ.>: 75 έως 90% έως 97%
<Διεύθυνση Σμίκρυνσης>: <Οριζόντια & Κατακόρυφα>, <Μόνο Κατακόρυφα>
<Εκτύπωση Υποσέλιδου Σελίδων ΛΨ>
<Εκτύπωση>, <Χωρίς Εκτύπωση>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Εργασίες Επείγουσες και ΛΨ Εκτύπωσης>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Ρυθμίσεων Προώθησης>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χειρισμός Αρχείων με Σφάλματα Προώθησης>
<Εκτύπωση Πάντοτε>, <Αποθήκ./Εκτύπωση>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Προώθησης>
<Μέθοδος Λήψης:>, <On/Off>, <Διαγραφή>, <Αποθήκευση>, <Άλλες Διαδικασίες>(<Προώθηση εκτός Κριτηρίων>, <Λεπτομέρ./Τροποποίηση>, <Εκτύπωση Λίστας>, <Προτεραιότητα E-Mail>), <Αναζήτ.>
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι*3
Forwarding Settings
<Ορισμός Θυρίδας Φαξ/I-Φαξ>
<Ορισμός/Αποθήκ. Θυρίδων Εμπιστευτικών Φαξ>
<Αρ. Θυρίδας>: 00 έως 49
Ναι
Ναι
Όχι
C
Box Settings
<Αποθ.Ονόματος Θυρίδας>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Box Settings
<PIN>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Box Settings
<Ρυθμίσεις ΑΠ URL>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Box Settings
<Αρχικοποίηση>
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-
<PIN Θυρίδας ΛΨ στη Μνήμη>
<Ρύθ>: <PIN>, <Επιβεβαίωση>
Ναι
Όχι
Όχι
C
Box Settings
<Χρήση Κλειδώματος Φαξ στη Μνήμη>*1
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Κλειδώματος I-Φαξ στη Μνήμη>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ώρα Έναρξης Κλειδώματος στη Μνήμη>
<Καθημερινά> (1 έως 5), <Ορισμός Ημερών> (<Κυρ> έως <Σάβ>, 1 έως 5), <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ώρα Λήξης Κλειδώματος στη Μνήμη>
<Καθημερινά> (1 έως 5), <Ορισμός Ημερών> (<Κυρ> έως <Σάβ>, 1 έως 5), <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρόνος Αναμονής Τμηματικών Δεδομένων ΛΨ>
0 έως 24 έως 99 ώρ.
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προώθ.Προσωρ.Αποθ.Αρχείου σε Θυρ.ΛΨ στη Μνήμη>
<Ναι>, <Όχι>
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-
<Αποστολή Ειδοποίησης για Κάθε Σφάλμα ΛΨ>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Φαξ>*1
<ΛΨ ECM>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αναφορά Αποτελέσματος ΛΨ Φαξ>
<Μόνο για Σφάλματα>, <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αναφορά ΛΨ σε Θυρίδα Εμπιστευτικών Φαξ>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αρχική Ταχύτητα ΛΨ>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Συνθηματικό ΛΨ>
<Ρύθ>: <Συνθηματικό>, <Επιβεβαίωση>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Επισημαίνει στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν είναι διαθέσιμα για χρήση τα κατάλληλα προαιρετικά προϊόντα.
*2
<Αποθήκευση>, <Διαγραφή>, <Λεπτομέρ./Τροποποίηση>, <Εκτύπωση Λίστας>, <Προώθηση εκτός Κριτηρίων>, <Αναζήτ.>: Όχι
*3
<Αποθήκευση>, <Προώθηση εκτός Κριτηρίων>, <Λεπτομέρ./Τροποποίηση>: C
*4
Επισημαίνει στοιχεία τα οποία δεν αποστέλλονται αν έχει οριστεί PIN.
6W1U-0EE