Άδεια Χρήσης/Άλλο

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθήκευση Άδειας Χρήσης>
Έως 24 χαρακτήρες
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
-
<Ρυθμίσεις AddOn>
<Εκτύπωση Πληροφοριών Συστήματος>
<Ναι>, <Όχι>
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
-
<Χρήση TLS>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Επιβεβ. Πιστοποιητ. TLS Κατά τη Χρήση Εφαρμ. AddOn>
<On>, <Off>
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Προσθ.Στοιχ.για Επαλήθευση>: <CN>: On, Off
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Προσωρινής Αποθήκευσης DNS>
<On (Απεριόρ. Χρήση)>, <On (Ορισμός Περιόδου)>, <Off>
Εάν έχει επιλεγεί το <On (Ορισμός Περιόδου)>:
<Περίοδος Ισχύος>: 1 έως 60 έως 120 δευτ
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Ρυθμ. Διακομ. Μεσολάβησης Αυτής της Συσκ.>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προσθήκη X-FRAME-OPTIONS σε Κεφαλίδα HTTP>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Remote UI>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Χρήση TLS>: <On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Διαγραφή Περιεχομένου Πίνακα Μηνυμάτων>
<Ναι>, <Όχι>
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
-
<Ρυθμίσεις Απομακρυσμένου Χειρισμού>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Συνθηματικό>: Έως 8 χαρακτήρες (Μόνο αλφαριθμητικοί χαρακτήρες)
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αποθήκευση/Ενημέρωση Λογισμικού>
<Install Applications/Options>, <Update Firmware>, <Software Management Settings>, <Scheduled Update>
Όχι
Όχι
Ναι
Όχι
-
<Έναρξη Οδηγού Διαμόρφωσης>
<Έναρξη>
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
-
<Επιτρέπεται Χρήση Λειτ/γίας Εκτύπ. από Φορητή Συσκ.>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Όχι
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1
Μόνο για συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία Αναμονής.
6W1U-0ES