Ρυθμίσεις Ασφάλειας

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/Συνθηματικού>
<Ρυθμίσεις Λειτουργίας Πιστοποίησης>
<Απαγόρευση Πιστοπ. με Χρήση Κωδ. Τμήματος και PIN>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Αποκλεισμού>
<Ενεργοποίηση Αποκλεισμού>: <On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Όριο Αποκλεισμού>: 1 έως 10 φορ.
<Περίοδος Αποκλεισμού>: 1 έως 60 λεπ.
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Συνθηματικού>
<Απαγόρευση Προσωρινής Αποθ.Συνθημ.Πιστοποίησης>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προειδοποίηση για Χρήση Προεπιλεγμ. Συνθηματικού>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Επιτρ.Χρήση Προεπιλ.Συνθημ. για Απομακρ.Πρόσβαση>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Ελάχιστου Μήκους>
<On> (1 έως 32 Χαρακτήρες), <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Περιόδου Ισχύος>
<On> (1 έως 180 ημέρ.), <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Απαγόρ. Χρήσης 3 ή Παραπάνω Ίδιων Χαρ. Διαδοχικά>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρησιμοποιήστε Τουλάχιστον 1 Κεφαλαίο Χαρακτήρα>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρησιμοποιήστε Τουλάχιστον 1 Πεζό Χαρακτήρα>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρησιμοποιήστε Τουλάχιστον 1 Ψηφίο>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρησιμοποιήστε Τουλάχιστον 1 Σύμβολο>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Κρυπτογράφησης>
<Απαγόρευση Χρήσης Ασθενούς Κρυπτογράφησης>
<On>, <Off>
Έχει επιλεγεί το <On>:
<Απαγόρ.Χρήσης Κλειδιού/Πιστοπ.με Ασθενή Κρυπτογρ.>: <On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Διαμόρφ.Μεθόδου Κρυπτογράφ.σε FIPS 140-2>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Επαλήθευση Συστήματος κατά την Εκκίνηση>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
6W1U-0EW