Τοποθεσίες αποθήκευσης και τύποι αρχείων για κάθε λειτουργία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή <Επιλογές> από την οθόνη ρυθμίσεων εκτύπωσης για να βρείτε πολλές και διάφορες επιλογές εκτύπωσης ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Οι <Επιλογές> που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία αποθήκευσης και τον τύπο αρχείου.
Για κάθε τοποθεσία αποθήκευσης και τύπο αρχείου υποστηρίζονται οι ακόλουθες <Επιλογές>.
: Διαθέσιμες
-: Μη διαθέσιμες
Επιλογές
Αποθήκευση
Δίκτυο/Μέσο μνήμης
TIFF/JPEG
PDF
XPS
<Ανάλυση>
<Κουκκίδες (ράστερ)>
<Μεγέθυνση/Σμίκρυνση>
-
-
<Μεγέθυνση Περιοχής Εκτ.>
<Προσανατολισμός Εικόνας>
-
-
<Θέση Εκτύπωσης>
-
-
<Κλιμάκωση σε Μέγ. Χαρτιού>
-
<Εκτύπωση Σχολίων>
-
-
<Συνθηματικό Ανοίγματος>
-
-
<Παράλειψη Κενών Σελίδων>
-
6W1U-07Y