Εμπλοκές χαρτιού στην κύρια μονάδα ή στην πηγή χαρτιού

Ελέγξτε στην οθόνη την τοποθεσία εμπλοκής χαρτιού και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αφαιρέσετε το χαρτί.
Επιβεβαίωση πριν την ενέργεια
Κλείστε οποιαδήποτε καλύμματα είναι ανοιχτά.
1
Αφαιρέστε τα μπλοκαρισμένα χαρτιά από το δίσκο εξόδου.
Εάν υπάρχει μπλοκαρισμένο πρωτότυπο, τραβήξτε το μαλακά προς την κατεύθυνση του βέλους.
2
Πατήστε το κουμπί στο κάλυμμα της αριστερής πλευράς της κύριας μονάδας και ανοίξτε τα κάλυμμα στην αριστερή πλευρά της κύριας μονάδας.
3
Αφαιρέστε τα μπλοκαρισμένα χαρτιά.
4
Αφαιρέστε οποιαδήποτε μπλοκαρισμένα χαρτιά εξέχουν από το επάνω και το κάτω τμήμα της μονάδας διπλής όψης.
5
Ανοίξτε το κάλυμμα στην αριστερή πλευρά του συρταριού χαρτιού 1.
6
Αφαιρέστε τα μπλοκαρισμένα χαρτιά.
7
Κρατήστε το συρτάρι χαρτιού 1 από τη λαβή του και τραβήξτε το προς τα έξω μέχρι να σταματήσει.
8
Αφαιρέστε τα μπλοκαρισμένα χαρτιά.
9
Εισάγετε προσεκτικά το συρτάρι χαρτιού 1 μέσα στη συσκευή.
10
Κλείστε το κάλυμμα στην αριστερή πλευρά του συρταριού χαρτιού 1.
11
Ανοίξτε το κάλυμμα στην αριστερή πλευρά του συρταριού χαρτιού 2.
12
Αφαιρέστε τα μπλοκαρισμένα χαρτιά.
13
Κρατήστε το συρτάρι χαρτιού 2 από τη λαβή του και τραβήξτε το προς τα έξω μέχρι να σταματήσει.
14
Αφαιρέστε τα μπλοκαρισμένα χαρτιά.
15
Εισάγετε προσεκτικά το συρτάρι χαρτιού 2 μέσα στη συσκευή.
16
Κλείστε το κάλυμμα στην αριστερή πλευρά του συρταριού χαρτιού 2.
17
Τοποθετήστε το χέρι σας στο σημείο με το σύμβολο χεριού στο κάλυμμα στην αριστερή πλευρά της κύριας μονάδας και κατόπιν κλείστε προσεκτικά το κάλυμμα στην αριστερή πλευρά της κύριας μονάδας μέχρι να ασφαλίσει σε κλειστή θέση με ένα κλικ.
6W1U-0J9