A Felhasználói kézikönyv megtekintése

Ez a szakasz bemutatja a Felhasználói kézikönyv által használt jelöléseket, gombokat, képernyőket és egyéb elemeket. A figyelmeztetések és óvintézkedések a „Fontos biztonsági előírások” című részben is megtekinthetők a készülékhez mellékelt „Kezdeti lépések” útmutatóban. Lásd még ezeket az utasításokat is.
Jelzések
Az alábbi jelzések használatával a biztonságra, tilalmakra, valamint a készülék használatára vonatkozó figyelmeztetések, hasznos tippek és más információk jeleníthetők meg.
 
Arra figyelmeztet, hogy a műveletek nem megfelelő végrehajtása balesethez vezethet. Tartsa be az itt közölt figyelmeztetéseket a készülék biztonságos üzemeltetése érdekében!
Olyan műveletet jelöl, amelyet nem szabad elvégezni. Olvassa el figyelmesen ezeket a tételeket, és semmiképp se végezze el a leírt műveleteket.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos követelményeket és korlátozásokat jelzi. A készülék és vagyontárgyainak helyes működtetése és meghibásodásának elkerülése érdekében olvassa el ezeket.
További magyarázatot ad az eljáráshoz, vagy részletesebben magyarázza a használatot.
TIPPEK
A készülék hasznos funkcióit, illetve a használatával kapcsolatos tippeket jelöli.
Billentyűk és gombok
A vezérlőpanelen található billentyűket, az érintős vezérlőpanelen található gombokat és a számítógép képernyőjén található gombokat az alábbiak szerint jelöljük.
Típus
Példa
A vezérlőpanel gombjai
Az érintős vezérlőpanelen található gombok*
<Funkció beállítás>
<Mégse>
A számítógép képernyőjén megjelenő gombok és egyéb szöveges elemek
[Preferences]
[OK]
* Az érintős vezérlőpanelen található gombok megérintésének műveletére a Felhasználói kézikönyv a következőképpen hivatkozik: „Nyomja meg”.
Képernyő
A Felhasználói kézikönyv által használt képernyők a modelltől, a kiegészítő berendezésektől és a verziótól függően eltérhetnek az Ön készülékének képernyő-megjelenésétől.
A megjelenített képernyőtartalom egy része az Ön által használt operációs rendszertől függően eltérhet a számítógépétől.
Az illesztőprogramokhoz és szoftverekhez tartozó képernyőtartalom a verziófrissítések miatt eltérő lehet.
Illusztrációk
A Felhasználói kézikönyv ábrái az „imageRUNNER 2425i” készüléket mutatják be az alábbi telepített kiegészítőkkel, hacsak nincs külön megjegyzés a bemutatott készülékre vonatkozóan.
Cassette Feeding Module-AK
6W23-0L4