Nyilatkozat

IPv6Ready logó

 
A készülékbe foglalt protokollkészlet megkapta az IPv6 Ready Logo Phase-2 minősítést, melyet az IPv6 Forum hozott létre.

Termékinformáció az (EK) 1275/2008 számú rendeletet kiegészítő (EU) 801/2013 számú BIZOTTSÁGI RENDELET előírásai szerint

A termék energiafogyasztása hálózati készenlét üzemmódban, a vezetékes hálózati portok csatlakoztatott állapota és az összes vezeték nélküli hálózati port aktív állapota esetén (ha egyidejűleg elérhetők).
A típus neve
A termék energiafogyasztása hálózati készenlét üzemmódban
imageRUNNER 2425i/2425
legfeljebb 3,0 W
A fenti érték(ek) egy véletlenszerűen kiválasztott készülék tényleges értéke(i), és ezért a használt készülék értékétől eltérhet(nek). A mérés során az opcionális hálózati portok nincsenek csatlakoztatva és/vagy aktiválva.

A WEEE- és az akkumulátorokra vonatkozó irányelv

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban
Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.
Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémet (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom).
E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre.
E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához.
A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/sustainability/approach/ internetes oldalra.

Környezetvédelmi információk

A környezetre kifejtett hatás csökkentése, miközben pénzt takarít meg
Energiafogyasztás és aktiválódási idő
Egy eszköz által fogyasztott elektromos áram mennyisége az eszköz használati módjától is függ. A készüléket úgy terveztük meg és állítottuk be, hogy lehetővé tegye elektromossággal kapcsolatos költségeinek csökkentését. Az utolsó nyomtatás után készenléti módba lép. Ebben a módban ismét lehetőség nyílik szükség esetén az azonnali nyomtatásra. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, akkor az energiatakarékos módra vált.
Az eszközök energiafelvétele (Wattban kifejezve) alacsonyabb az ilyen módban.
Ha hosszabb aktiválási időt szeretne beállítani, vagy teljes mértékben inaktiválná az energiatakarékos módot, vegye figyelembe, hogy az eszköz ilyen esetben hosszabb idő után vált alacsonyabb energiafelhasználásra, vagy esetleg egyáltalán nem vált át.
A Canon nem javasolja az aktiválási idők átállítását az alapértelmezettként beállított optimális értékekről.
Energy Star®
Az Energy Star® program egy önkéntes program, amelynek célja az olyan energiatakarékos modellek kifejlesztésének és vásárlásának népszerűsítése, amelyek segítségével minimalizálható a környezetre kifejtett hatás.
Csak az Energy Star® program szigorú környezetvédelmi és energiafelhasználási előírásainak egyaránt megfelelő termékeken szerepelhet az Energy Star® logó.
Papírtípusok
A készülék egyaránt képes új (a környezetvédelmi normáknak megfelelő) és újrahasznosított papírra való nyomtatásra, így megfelel az EN12281 és a hasonló minőségbiztosítási szabványoknak. Továbbá támogatja a könnyű papírokra (akár 64g/m-ig2) való nyomtatást is.
Könnyebb papír használata esetén kevesebb erőforrás felhasználásával és kisebb ökológiai lábnyommal nyomtathat a saját igényeinek megfelelően.
Kétoldalas nyomtatás (csak normál kétoldalas nyomtatásra képes termékek)
A kétoldalas nyomtatás révén a papír mindkét oldalára nyomtathat automatikusan, így a papírfelhasználás csökkentésével hozzájárulhat a természeti erőforrások megóvásához.
A kétoldalas funkció automatikusan aktiválódik a beállítás és a nyomtatóillesztő telepítése során, és a Canon erősen javasolja, hogy ne tiltsa le ezt a funkciót. Érdemes továbbra is használnia a kétoldalas funkciót annak érdekében, hogy minden esetben csökkentse munkájának környezetvédelmi hatását a készülék használata közben.

A felelősség kizárása

A dokumentumban szereplő információk tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
A CANON INC. NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATBAN SEMMIFÉLE, SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, KIVÉVE AZOKAT AZ ESETEKET, AMIKOR ERRE KIFEJEZETTEN ÉS EGYÉRTELMŰEN HIVATKOZIK. EZ EGYÉB KORLÁTOZÁS NÉLKÜL VONATKOZIK AZ ÉRTÉKESÍTÉSSEL, A PIACRA HOZATAL LEHETŐSÉGÉVEL, MEGHATÁROZOTT FELHASZNÁLÁSRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL VAGY AZ ALKALMAZÁS SORÁN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALLAL KAPCSOLATOS GARANCIÁKRA IS. A CANON INC. NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SEMMILYEN KÖZVETLEN, VÉLETLEN VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT VAGY KÖLTSÉG FELMERÜLÉSÉÉRT, AMELY A JELEN DOKUMENTUM HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN MERÜL FEL.
Ha nem tudja megtekinteni a használati útmutatót PDF-formátumban, töltse le az Adobe Acrobat Readert az Adobe Systems webhelyéről (https://get.adobe.com/reader/).

Szerzői jogok

A jelen dokumentum tartalmának reprodukciója mind részben, mind egészben tilos.

Védjegyek

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.

Az Adobe, az Acrobat és a Reader az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apple, a Bonjour, az iPad, az iPhone, az iPod touch, a Safari, a Mac, a macOS és az OS X az Apple Inc. védjegye.

A Google Chrome, a Chrome OS, a Chromebook és az Android a Google LLC védjegye.

Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project(www.freetype.org).
All rights reserved.
A Java az Oracle és/vagy fiókvállalatai bejegyzett védjegye.
Az Adobe, a PostScript és a PostScript embléma az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.
A PDF embléma az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

A jelen kézikönyvben megjelenő minden márkanév és terméknév az adott védjegytulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye.
All other trademarks are the property of their respective owners.

V_210907
6W23-0JH