A festékkazetta cseréje

Ha kezd kifogyni a festék, vagy már ki is fogyott, üzenet jelenik meg, amely arra kéri, hogy készítsen elő egy új festékkazettát, vagy hajtsa végre a festékkazetta cseréjét. Készítsen elő új festékkazettát, vagy hajtsa végre a festékkazetta cseréjét a megjelenő üzenetnek megfelelően.
Ne cserélje ki a festékkazettákat, amíg az erre felszólító utasítás meg nem jelenik.
Az egyes üzenetekkel kapcsolatban további részletekért lásd: Ellenintézkedések az egyes üzenetek megjelenése esetén.
Ha tájékoztatást szeretne a használt festékkazetták cikkszámairól, lásd a Fogyóanyagok című dokumentumot.
Ellenőrizheti a festékkazetta fennmaradó mennyiségét. A maradék festék szintjének ellenőrzése

A festékkazetta kicserélésének lépései

A festékkazetták cseréjekor kövesse a videóban bemutatott és az alábbiakban leírt útmutatásokat.
1
Nyissa ki az elülső fedelet.
Kinyitáskor fogja meg a fedél jobb és bal oldalát.
2
A fogantyú kioldógombját () nyomva tartva forgassa a festékkazettát a nyíl irányába (az óramutató járásának megfelelően).
Győződjön meg róla, hogy ne ütődjön oda semmihez a festékkazetta. Ha mégis ez történne, a festék kifolyhat.
3
A kioldógombot nyomva tartva húzza ki a festékkazettát.
4
Vegye ki az új festékkazettát a dobozából.
5
Rázza meg az új festékkazettát ötször-hatszor az alábbi ábra szerint, hogy egyenletesen eloszlassa a belsejében található festéket.
6
Helyezze be a festékkazettát.
A kazetta feliratos oldala legyen felfelé; nyomja be a festékkazettát, ameddig lehetséges.
Az egyik kezével támassza alulról az új festékkazettát, míg a másikkal tolja be a gépbe.
7
Egyik kezével tartsa a festékkazettát, a másikkal pedig távolítsa el a zárószalagot.
Lassan húzza le a zárószalagot, a szétszóródott festék beszennyezheti a ruháját.
Teljesen húzza ki a szalagot, különben nyomtatási hiba történhet.
Egyenesen kifelé húzza a szalagot. A zárószalag felfelé vagy lefelé húzva elhasadhat. Ha a zárószalag bennszakad a festékkazettában, és nem távolítható el egészen, a festékkazetta nem használható.
Eltávolítás után dobja ki a zárószalagot.
8
Forgassa a nyíl irányába a festékkazettát (balra).
Addig forgassa a festékkazettát, amíg helyére nem kattan.
9
Csukja be az elülső fedelet.
Ha a nyomtatás megszakad, mert elfogy a festék, akkor a festékkazetta cseréjét követően automatikusan folytatódik.
Ha a nyomtatás árnyalata és fedettsége a festékkazetta cseréjét követően megváltozik, végezze el a beállítást.
6W23-0H4