Személyes mappák beállításainak megadása

A Személyes mappa egy olyan egyéni mappa, amelyet a személyes hitelesítéskezeléssel bejelentkezett felhasználók használhatnak. Személyes mappaként megosztott mappákat vagy fájlkiszolgálókat lehet megadni és használni.
A Személyes mappák megadásának módját egy Administrator jogosultságokkal rendelkező rendszergazda választhatja ki. A Személyes mappákat a bejelentkezett felhasználók adják meg a rendszergazda által megadott beállítás alapján.
A Személyes mappa egy olyan mappa, amely az alábbi képernyők között van megosztva.
<Beolvasás és adás>
<Hálózat> a <Beolvasás és tárolás> részben
<Hálózat> a <Tárolt fájl elérése> részben
Mappák létrehozása a felhasználók által megadott tetszőleges helyen
A Személyes mappákat a felhasználók hozzák létre a számukra megfelelő tetszőleges helyen. Így minden felhasználó a számára megszokott helyen lévő mappába küldheti a dokumentumokat.
Mappák létrehozása a rendszergazda által megadott honi mappában
Egy rendszergazda által megadott szülőmappában (honi mappa) minden felhasználónévhez létrejön egy mappa. A Személyes mappák kezelése egyszerűbb, mivel mind egy helyen vannak. Windows-rendszerű (SMB) megosztott mappát vagy WebDAV-kiszolgálót lehet megadni.
Ha a honi mappát a WebDAV-kiszolgálón állítja be, akkor a felhasználók mappáit előzetesen elő kell készíteni.
Mappák létrehozása a kiszolgáló által megadott helyen
A Személyes mappák megadása a hitelesítési kiszolgálón bejegyzett mappaadatok, például Windows rendszerben az Active Directory homeDirectory attribútuma alapján történik. Csak Windows-rendszerű (SMB) megosztott mappát lehet megadni.

A Személyes mappák helyének megadására alkalmazott módszer beállítása

1
Nyomja le a billentyűt.
2
Nyomja meg a <Funkció beállítás>  <Adás>  <Általános beállítások>  <Személyes mappa meghatározási mód> gombot.
Ez a beállítás azonos a következő beállítással. A beállítások különböző helyen találhatók, de ugyanazt a funkciót látják el.
  <Funkció beállítás> <Fájlok tárolása/elérése> <Hálózati beállítások> <Személyes mappa meghatározási mód>
3
Válassza ki, milyen módszerrel lehessen megadni a Személyes mappák helyét.
Mappák létrehozása a felhasználók által megadott tetszőleges helyen
Nyomja meg a <Bejegyzés az egyes használókhoz>  <OK> gombot. Minden felhasználó maga adhatja meg a Személyes mappa helyét.
Mappák létrehozása a rendszergazda által megadott honi mappában
1
Nyomja meg a <Honi mappa>  <Beállítás> gombot.
2
Adja meg a honi mappát, és nyomja meg az <OK> gombot.
<Protokoll>
A Személyes mappák elérésekor használt protokollt adhatja meg.
<Állomásnév>
Írja be annak a számítógépnek az állomásnevét vagy IP-címét, amelyen létre kívánja hozni a honi mappát.
<Mappa elérési út>
Írja be a honi mappa elérési útját. Ha például a C: meghajtón lévő „Public” mappán belül egy „share” nevű almappában szeretné létrehozni a honi mappát (elérési út: „C:\users\public\share”), akkor írja be a következőt: „users\public\share”.
Túl sok mappaszint esetében előfordulhat, hogy nem tudja megadni az elérési utat.
3
Válassza ki a használandó hitelesítési információkat, és nyomja meg az <OK> gombot.
Ha a Személyes mappához külön felhasználónevet és jelszót szeretne használni, nyomja meg a <Felhasználók hitelesítési info. haszn.> gombot, hogy be tudja jelölni a jelölőnégyzetet. A bejelentkezéskor beírttal azonos felhasználónév és jelszó használatához törölje a jelölőnégyzet jelölését. Ha ez az elem be van jelölve, akkor minden felhasználó számára be kell jegyezni egy felhasználónevet és egy jelszót.
A honi mappán belül létrejön egy mappa az alábbi nevekkel.
Ha a <Felhasználók hitelesítési info. haszn.> lehetőség be van jelölve: a felhasználó által megadott felhasználónév
Ha a <Felhasználók hitelesítési info. haszn.> lehetőség nincs bejelölve: a bejelentkezéshez használt felhasználónév
Mappák létrehozása a kiszolgáló által megadott helyen
1
Nyomja meg a <Bejelentkezési kiszolgáló használata> gombot.
2
Válassza ki a használandó hitelesítési információkat, és nyomja meg az <OK> gombot.
Ha a Személyes mappához külön felhasználónevet és jelszót szeretne használni, nyomja meg a <Felhasználók hitelesítési info. haszn.> gombot, hogy be tudja jelölni a jelölőnégyzetet. A bejelentkezéskor beírttal azonos felhasználónév és jelszó használatához törölje a jelölőnégyzet jelölését. Ha ez az elem be van jelölve, akkor minden felhasználó számára be kell jegyezni egy felhasználónevet és egy jelszót.
A személyes mappa eléréséhez szükséges hitelesítési adatok (felhasználónév és jelszó) nem kérhetők le az Active Directoryból. Ha a <Felhasználók hitelesítési info. haszn.> lehetőséget választotta, akkor a személyes mappa eléréséhez szükséges hitelesítési információként a készülékbe billentyűzettel végzett hitelesítéssel való bejelentkezésre szolgáló felhasználónév és jelszó kerül bejegyzésre.
Olyan bejelentkezési szolgáltatást kell használni, amelyik támogatja ezt a funkciót. A részletekért forduljon a helyi Canon-márkakereskedőhöz.
Ha Felhasználói hitelesítést használ, akkor az Active Directory szolgáltatáson belüli „homeDir” felhasználói attribútumban a „\\állomásnév\mappa elérési útja” formátum használatával állítson be egy mappát.
Személyes mappa és hitelesítési információk bejegyzése minden felhasználóhoz
Ha a <Személyes mappa meghatározási mód> beállítása <Bejegyzés az egyes használókhoz>, akkor minden felhasználóhoz jegyezze be Személyes mappaként az alábbiak valamelyikét. A bejegyzett beállítások azonosak, és a beállítások megadásának helyétől függetlenül ugyanaz a Személyes mappa kerül bejegyzésre.
<Beolvasás és adás>    <Bejegyzés/szerkesztés az egyes használókhoz> <Személyes mappa>
<Beolvasás és tárolás> <Hálózat>    <Bejegyzés/szerkesztés az egyes használókhoz> <Személyes mappa>
<Tárolt fájl elérése> <Hálózat>    <Bejegyzés/szerkesztés az egyes használókhoz> <Személyes mappa>
6W23-096