Felhasználói beállítási adatok törlése

A felesleges felhasználói beállítási adatokat törölheti. Felhasználói beállítási adatok alatt egy táblázattípust értünk, amelyben arra vonatkozóan szerepelnek adatok, hogy hol és milyen beállításokat adtak meg a felhasználókhoz. A beállítási adatokat a rendszer automatikusan jegyzi be, és bizonyos beállítási adatokat kézzel kell törölni, mivel azt követően is megmaradnak, hogy a felhasználót törölték. A felhasználói beállítási adatok törléséhez rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezzen be a Távvezérlésbe.
Azt is beállíthatja, hogy a felhasználói beállítási adatok automatikusan törlődjenek, amikor a bejegyzett adatmennyiség eléri a felső korlátját. <Teendő a felhasználók számhatára átlépésekor>
A felhasználói beállítási adatok maximálisan bejegyezhető mennyiségével kapcsolatos információkat lásd: A rendszer műszaki adatai.
A User Setting Information Management által a Felhasználói hitelesítéshez köthető felhasználói beállítási adatok az alábbiak:
Kulcsláncokkal kapcsolatos információk (Felhasználók kezelése)
1
Indítsa el a Távvezérlést. A Távvezérlés indítása
2
A portáloldalon kattintson a [User Setting Information Management Service] lehetőségre. A Távvezérlés, RUI képernyője
3
Törölje a felhasználói beállítási adatokat.
Az összes felhasználó beállítási adatainak törlése
Kattintson a [Delete All User Setting Information]  [Yes] gombra.
Felhasználók beállítási adatainak törlése személyenként
1
Kattintson a [Select User and Delete Setting Information] gombra.
2
Jelölje be annak a felhasználónak a jelölőnégyzetét, akinek a beállítási adatait törölni kívánja, és kattintson a [Delete]  [Yes] lehetőségre.
Az összes felhasználó megosztott beállítási adatainak törlése
Kattintson a [Delete Shared Setting Information of All Users]  [Yes] gombra.
Az összes felhasználói csoport beállítási adatainak törlése
Kattintson a [Delete All User Group Setting Information]  [Yes] gombra.
Felhasználói csoportok beállítási adatainak törlése egyenként
1
Kattintson a [Select User Group and Delete Setting Information] gombra.
2
Jelölje be annak a felhasználói csoportnak a jelölőnégyzetét, amelynek a beállítási adatait törölni kívánja, és kattintson a [Delete]  [Yes] lehetőségre.
A megváltozott felhasználói beállítási adatok a készülék újraindításakor válnak érvényessé. A régi felhasználói beállítási adatok törlése bizonyos időt vehet igénybe. Várjon egy kis ideig, és indítsa újra a készüléket.
6W23-098