Ha az AirPrint nem használható

Ha az AirPrint nem használható, folyamodjon a következő megoldásokhoz.
Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva. Ha a készülék be van kapcsolva, először kapcsolja ki, várjon legalább 10 másodpercet, majd kapcsolja újra be, és ellenőrizze, hogy megoldódott-e a probléma.
Ellenőrizze, hogy a készüléken nem jelent-e meg hibaüzenet.
Ellenőrizze, hogy az Apple-készülékek és a készülék ugyanahhoz a helyi hálózathoz csatlakoznak. A készülék bekapcsolása után néhány perc szükséges ahhoz, hogy a készülék készen álljon a kommunikációra.
Ellenőrizze, hogy az Apple-eszközön engedélyezve van-e a Bonjour szolgáltatás.
A készüléket úgy kell konfigurálnia, hogy a számítógépről végzett műveleteket a részlegazonosító és jelszó megadása nélkül is engedélyezze.
Nyomtatáshoz győződjön meg arról, hogy a készülékben van papír és elegendő festék. Az AirPrint képernyőjének megjelenítése
Beolvasásnál ellenőrizze, hogy a készülék hálózati kapcsolaton keresztül történő beolvasási beállítása <Be> értékű-e. <TCP/IP beállítás>  <Network Link Scan használata>
6W23-088