Különböző biztonsági funkciók

Kényelmetlenül érzi magát a következő problémák miatt?
Felügyelet nélküli nyomtatás
Jogosulatlan hozzáférés
Téves rendeltetési helyre küldött faxüzenetek
Elfelejtett bizalmas adatokat törölni a készülékről
A készülék különféle biztonsági funkciókat kínál az információszivárgás és a jogosulatlan hozzáférés kockázatának minimálisra csökkentése érdekében.
Ez a fejezet az egyes helyzetekben használható funkciókat mutatja be.
A biztonsági óvintézkedések megvalósítása nem garantálja az összes információ védelmét.
A Mind importálása funkció több, azonos beállítású eszköz kezelését teszi lehetővé. Beállításadatok importálása/exportálása

A dokumentumok kiszivárgásának és módosításának megelőzése

Bizalmas dokumentumok kezelésekor fontos az olyan problémák kezelése, mint az adatszivárgás, adatvesztés, valamint az adatok módosítása. A készülék olyan biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a papíralapú és elektronikus dokumentumok kiszivárgását vagy valamint illetéktelen módosítását, például a nyomtatás addig nem indul, amíg a felhasználó a készüléknél be nem jelentkezik; illetve amelyek aláírással látják el a PDF dokumentumokat.
Az alábbi funkciókat biztonsági óvintézkedésként alkalmazva megelőzheti a dokumentumok kiszivárgását, illetve módosítását stb.
Kényszerített tartás
A kinyomtatott anyag készülékben hagyásának, véletlen kiszivárgásának vagy a téves nyomtatásnak stb. megelőzése érdekében a rendszergazda beállíthatja a dokumentum kinyomtatás előtti tárolását. A készüléken maradó dokumentumok nyomtatása (Nyomtatás kényszerített tartással)
Titkosított védett nyomtatás
A Titkosított, védett nyomtatás funkció használatával titkosított formában küldheti el a nyomtatási adatokat számítógépéről a készülékre. Ez lehetővé teszi az információszivárgási kockázat csökkentését a nyomtatási adatok küldésekor, és elősegíti a biztonságosabb nyomtatást. Biztonságosabb nyomtatás a Titkosított, védett nyomtatás funkcióval
Digitális aláírás hozzáadása
A beolvasott dokumentumokhoz digitális aláírást adva megnövelheti a készüléken létrehozott dokumentumok megbízhatóságát. Az eszköz és/vagy a dokumentumot létrehozó felhasználó azonosítását lehetővé tevő, kulcsot és tanúsítványt használó mechanizmus garantálja, hogy az adatokat nem változtatták meg. Digitális aláírás hozzáadása a küldött fájlokhoz
Titkosított PDF
Ha egy eredeti dokumentum beolvasásakor jelszót állít be, azzal küldéskor és mentéskor biztosíthatja a PDF-fájlok titkosítását. Ez segít csökkenteni annak a kockázatát, hogy a fájlokat mások megtekintsék vagy módosítsák. Titkosítás

A hálózathoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása

Bár a felhőszolgáltatások könnyebbé tették az interneten keresztüli adatcserét, a hálózati sebezhetőségek miatt az adatokat rosszindulatú külső felek továbbra is lehallgathatják vagy megváltoztathatják. A készülék különféle óvintézkedéseket kínál a hálózati biztonság javítása érdekében, például lehetővé teszi, hogy csak meghatározott IP-címekkel lehessen kommunikációt folytatni, miközben lehetőséget ad az adatok titkosítására is.
Az alábbi funkciókat biztonsági óvintézkedésként alkalmazva megelőzheti a jogosulatlan hálózati hozzáférést.
Tűzfal beállítás
A harmadik fél általi illetéktelen hozzáférés, a hálózati támadások és biztonsági kihágások megakadályozhatók, ha csak a megadott IP-címmel rendelkező eszközökkel engedélyezi a kommunikációt. Kommunikáció korlátozása tűzfalakkal
Proxy beállítás
A hálózaton kívüli kapcsolatokhoz, például weboldalak böngészéséhez proxykiszolgálót alkalmazva magasabb fokú biztonságot nyújthat. Proxy beállítása
TLS beállítás
A TLS egy hálózaton keresztül küldött adatok titkosítására használható protokoll, amelyet gyakran használnak a webböngészőkön és levelezőprogramokon keresztül folytatott kommunikáció védelmére. A TLS segítségével biztonságossá tehető a hálózati kommunikáció, amikor a készüléket különféle helyzetekben például a Távvezérlésből használja, vagy amikor eszközadatokat továbbít. A TLS kulcsának és tanúsítványának konfigurálása
IPSec beállítás
Míg a TLS csak egy adott alkalmazás, például webböngésző vagy levelezőprogram adatait titkosítja, addig az IPSec a teljes IP-csomagokat, illetve az általuk szállított adatokat is. Ennek köszönhetően az IPSec sokoldalúbb biztonsági rendszert kínál, mint a TLS. IPSec-beállítások megadása
IEEE 802.1X beállítás
Ha egy készülék 802.1X szabványú hálózathoz próbál csatlakozni és kommunikációt kezdeményezni, felhasználói hitelesítési lépéseken keresztül bizonyítania kell, hogy a kapcsolatot jogosult felhasználó hozta létre. A hitelesítési adatokat egy RADIUS-szerverre küldik, amely ellenőrzi azokat, majd a hitelesítés eredményétől függően engedélyezi vagy elutasítja a hálózati kommunikációt. Ha a hitelesítés sikertelen, akkor egy LAN-kapcsoló (vagy hozzáférési pont) blokkolja a hozzáférést a hálózaton kívülről. A készülék ügyféleszközként csatlakoztatható a 802.1X szabványú hálózatokra. Az IEEE 802.1X szerinti hitelesítés beállításainak megadása

A hibás küldés általi problémák megelőzése

A hibás rendeltetési helyre történő küldés vagy az olyan gondatlanságból okozott hibák, mint például egy téves faxszám megadása, a bizalmas információk kiszivárgásához vezethet. A készülék különféle óvintézkedési lehetőségeket kínál a biztonság javítása érdekében küldéskor, például a rendeltetési helyek számának korlátozásával, valamint a faxszám küldés előtt történő kétszeri megadásának kikényszerítésével.
Az alábbi funkciókat biztonsági óvintézkedésként alkalmazva megelőzheti a téves küldés miatti problémákat.
Címjegyzék PIN
A Címjegyzékben beállíthat egy hozzáférési számot olyan fontos üzleti partnerekhez és más rendeltetési helyekhez, amelyeket nem kíván mások számára megjeleníteni. A Címjegyzékben bejegyzett rendeltetési helyek hozzáférésének korlátozása
Címjegyzék hozzáférési számok kezelése
PIN-kód beállításával megelőzheti a bizalmas vagy személyes információk kiszivárgását a Címjegyzékből, illetve megakadályozhatja bizonyos rendeltetési helyek megjelenítését a Címjegyzékben. Magát a Címjegyzéket is elrejtheti. A Címjegyzék elrejtése
Címjegyzék használatának korlátozása
Beállíthatja, hogy elrejti-e a Címjegyzéket és az egyérintéses gombokat. Külön beállításokat adhat meg a Fax, a Beolvasás és a Küldés funkciókhoz. A címjegyzék használatának korlátozása
Új rendeltetési helyek korlátozása
A faxok vagy beolvasott dokumentumok küldését korlátozhatja a Címjegyzékben vagy egyérintéses gombokhoz regisztrált, a <Kedvenc beállítások> vagy a <Küldés önmagának> listában regisztrált, illetve az LDAP-kiszolgálón kereshető rendeltetési helyekre. Új címek korlátozása
E-mail küldés korlátozása magamnak
A korlátozásokat beállíthatja úgy, hogy a személyes hitelesítésen keresztül bejelentkezett felhasználók csak saját e-mail-címükre küldhessék a beolvasott dokumentumokat. Az e-mailes rendeltetési helyek korlátozása a <Küldés önmagának> funkcióra
Fájl adás korlátozása személyes mappára
A korlátozásokat beállíthatja úgy, hogy a személyes hitelesítésen keresztül bejelentkezett felhasználók csak személyes mappájukba küldhessék a beolvasott dokumentumokat. A fájlküldési rendeltetési helyek korlátozása a Személyes mappára
Adás korlátozás tartományba
Oly módon is korlátozhatja az e-mail- és I-fax rendeltetési helyeket, hogy csak egy adott tartományhoz tartozó címek legyenek elérhetők. Egy tartomány megadásakor azt is beállíthatja, hogy engedélyezi-e az altartományokba történő küldést. A küldési rendeltetési hely tartományának korlátozása
Beírt faxszám jóváhagyása
A félretárcsázás elkerülése érdekében előírhatja a felhasználók számára, hogy a faxok küldése előtt kétszer adják meg a faxszámot. Faxszámok jóváhagyása küldés előtt
Fax meghajtó adás engedélyezés
Beállíthatja, hogy a felhasználók ne tudjanak számítógépről faxot küldeni. A számítógépről történő faxküldés korlátozása
Jóváhagyás adás előtt, ha van fax címzett is
Beállíthatja a készüléken, hogy egy fax rendeltetési helyre küldés esetén egy megerősítést kérő képernyőt jelenítsen meg. Jóváhagyási képernyő megjelenítése a faxhoz tartozó rendeltetési helyek esetében
Dokumentumok előzetes megtekintése küldés előtt
Az Előzetes megtekintés képernyőjén a küldés előtt ellenőrizheti a beolvasott képeket. Beolvasott képek ellenőrzése a küldés előtt (Előzetes megtekintés)

Bizalmas információk kiszivárgásának megelőzése a készülék kezelése közben

A készülék a fontos adatok tárolásával információtároló eszközként is szolgál. Egy másik fontos biztonsági óvintézkedés annak megelőzése, hogy leselejtezésekor bizalmas információk maradjanak a készüléken. A készülék a használat biztonságának javítása érdekében különféle óvintézkedéseket tesz lehetővé, például a készülék nem regisztrált felhasználók általi használatának megakadályozását vagy a feladatokhoz tartozó ideiglenes adatok teljes törlését a készülék indításakor.
Az alábbi funkciókat biztonsági óvintézkedésként használhatja a bizalmas információk kiszivárgásának megelőzésére a készülék kezelése közben.
Rendszer ellenőrzése indításkor
A készülék indításkor ellenőrzi a firmware, a rendszer és a kiegészítő alkalmazások megfelelőségét. <Rendszer ellenőrzése indításkor>
Személyes hitelesítési felügyelet
A felhasználók hitelesítése felhasználónév és jelszó segítségével történhet. A harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférés megakadályozásán és a használatra vonatkozó korlátozások beállításán keresztül magasabb szintű biztonság tartható fenn, és biztosítható a készülék hatékonyabb használata. Felhasználók kezelése
Minden adat/beállítás alaphelyzete
Ezzel a funkcióval a készülék összes beállítását gyári alapértékre állíthatja vissza. Azzal, hogy a készülék értelmetlen adatokkal írja felül a memóriában maradt adatokat, megakadályozza a bizalmas adatoknak a készülék leselejtezését követő kiszivárgását. Minden adat/beállítás alaphelyzete
Security Policy Settings
Egy biztonsági házirend vállalatszinten írja le az információbiztonsági szabályokat. A készüléken több, biztonsági házirendhez kapcsolódó beállítás adható meg egyszerre. Biztonsági házirend alkalmazása a készüléknél
Allow Use of Default Password for Remote Access
Biztonsági megfontolásból beállíthatja a készüléket úgy, hogy a felhasználók ne tudjanak bejelentkezni a Távvezérlésbe a „Rendszergazda” felhasználó alapértelmezett jelszavának (7654321) használatával. <Alapértelmezett jelszó engedélyezése távoli eléréshez>
6W23-0JC