<Másolás>

Ez a rész a másolási beállítások megadásának módját ismerteti.
<Kedvenc beállítások bejegyzés/szerkesztés>
  <Funkció beállítás>  <Másolás>
A másoláskor gyakran használt beállítások kombinációját bejegyezheti egyetlen gombra. A gombhoz nevet is hozzárendelhet. Gyakran használt funkciók kombinációjának bejegyzése
<Kedvenc beállítások jóváhagyás mutatása>
  <Funkció beállítás>  <Másolás>
Kiválaszthatja, hogy a „Kedvenc beállítások” meghívásakor jelenjen-e meg jóváhagyási képernyő.
<Alapbeállítások megváltoztatása>
  <Funkció beállítás>  <Másolás>
A <Másolás> funkcióhoz alapértelmezettként bejegyzett beállításokat változtathatja meg. Alapképernyők személyre szabása
<Register Options Shortcuts>
  <Funkció beállítás>  <Másolás>
A Másolási alapképernyőn megjelenő gyorsgombokba jegyezhet be módokat, vagy megváltoztathatja a már bejegyzett módokat. Ez a funkció akkor hasznos, ha a <Kiegészítő> és <Kedvenc beállítások> részekről szeretne gyakran használt funkciókat bejegyezni.
<Automatikus gyűjtés>
  <Funkció beállítás>  <Másolás>
Ha ez a beállítás <Be> értékűre van állítva, a készülék a befejező művelet módnál automatikusan át tud kapcsolni <Gyűjtés (oldalsorrend)> funkcióra, amikor az adagolóba dokumentumokat helyeznek. Ez többpéldányos másolásnál hasznos, mert a másolás előtt nem kell minden esetben beállítani a Befejező művelet üzemmódját.
<Eredeti tájolásának automatikus felismerése>
  <Funkció beállítás>  <Másolás>
Ha ez a beállítás <Be> értékűre van állítva, akkor olyankor, amikor az eredeti dokumentum tájolása eltér a készülékbe betöltött papír tájolásától, a készülék a másolandó képet a papír tájolásának megfelelően automatikusan elforgatja 90 fokkal.
<Sebesség elsőbbsége másoláskor az adagolóval>
  <Funkció beállítás> <Másolás>
Az adagolóból végzett másolásnál elsőbbséget adhat a gyorsaságnak a pontossággal szemben.
<Munkaelválasztó csoportok közé>
  <Funkció beállítás>  <Másolás>
Amikor a <Csoportosítás (azonos oldalak)> funkcióval (a <Befejező művelet> részben) kettő vagy több példányt másol, az egyes oldalcsoportok közé lapokat szúrhat be. A <Be> kiválasztása esetén válasszon ki egy papírforrást.
6W23-0FA