<Nyomtató>

Ez a szakasz a nyomtatóbeállításokat mutatja be.
<Nyugta nyomtatás>
  <Funkció beállítás>  <Nyomtató>
A készülék beállításairól szóló jelentést nyomtathatja ki.
<Nyomtatóbeállítás>
  <Funkció beállítás>  <Nyomtató>
A nyomtatóbeállításokat adhatja meg.
További részletek: A készülék beállítása (PS/PCL/UFR II nyomtató).
<Nyomtatási munkák korlátozása>
  <Funkció beállítás>  <Nyomtató>
Ha ez a beállítás <Be> értékűre van állítva, akkor kizárhat munkákat a nyomtató illesztőprogramjából.
<PDL választás (Plug and Play)>
  <Funkció beállítás>  <Nyomtató>
Az alapértelmezett oldalleíró nyelvet (Page Description Language, PDL) választhatja ki.
<Nyomt. meghajtó beáll. előnye munkákhoz TC tálcából>
  <Funkció beállítás>  <Nyomtató>
Kívánság szerint a nyomtató illesztőprogramjának beállításai elsőbbséget élvezhetnek a készülékben megadott papírbeállításokkal szemben, amikor úgy végez nyomtatási munkát, hogy papírforrásként a többcélú tálca van megadva.
<PS jelszó beállítás>
  <Funkció beállítás>  <Nyomtató>
Itt adhatja meg a PS nyomtató által előkészített vezérlőparancs korlátozására használható jelszót.
<Papíradagolási mód PCL emuláció használatakor>
  <Funkció beállítás>  <Nyomtató>
A PCL5 PaperSource utasításához használt papírforrást állíthatja be.
6W23-0FC