Csatlakoztatás egyéb eszközökhöz

A készüléket a hálózaton csatlakoztathatja számítógéphez (Windows szerver) vagy egyéb Canon többfunkciós nyomtató Tárhely területéhez. A készülék képes kinyomtatni/elküldeni a csatlakoztatott Windows szerveren vagy Tárhely területen mentett adatokat.
A készülék más többfunkciós nyomtatók tárolási helyéhez való csatlakoztatásánál szükség van a többi nyomtató beállítására is.
1
Nyomja meg a gombot.
2
Nyomja meg a <Funkció beállítás>  <Fájlok tárolása/elérése>  <Hálózati beállítások> gombot.
3
Adjon meg minden elemet.
A csatlakoztatáshoz használt többfunkciós nyomtató bejegyzése
Jegyezze be a Windows szervert vagy annak a többfunkciós nyomtatónak a Tárhely területét, amelyhez kapcsolódni kíván.
1
Nyomja meg a <Hálózati hely beállítás>  <Bejegyzés> gombot.
2
Adja meg a szükséges információt, és nyomja meg az <OK> gombot.
<Név>
Adja meg annak a Tárhely területnek a nevét, amelyhez kapcsolódni kíván. Könnyen olvasható nevet adjon meg, mivel hozzáféréskor az itt megadott név megjelenik a listában.
<Protokoll>
Válassza ki az <SMB> vagy a <WebDAV> lehetőséget attól függően, hogy a Windows szerver vagy a rendeltetési hely Tárhely területe elérhető-e SMB-szerverként vagy a WebDAV-elemként.
<Hely>/<Állomásnév>
A <Hely> akkor jelenik meg, ha kiválasztotta az <SMB> lehetőséget, az <Állomásnév>pedig akkor jelenik meg, ha a protokoll beállításában kiválasztotta a <WebDAV> lehetőséget.
Adja meg a címet a <Hely> lehetőségnél, amely a megosztott területhez való csatlakozás esetében „\\ (állomásnév vagy IP-cím) \megosztás” vagy a személyes területhez való csatlakozás esetében „\\ (állomásnév vagy IP-cím) \felhasználók”.
Adja meg a címet az <Állomásnév> lehetőségnél, mint „https:// (állomásnév vagy IP-cím)”, és nyomja meg a <Következő> gombot. Ezt követően írja be a „/share” parancsot a megosztott területhez vagy a „/users” parancsot a személyes területhez a <Mappa elérési út> lehetőségnél.
Ne jegyezzen be másik imageRUNNER ADVANCE series készülék Tárhely területétől vagy külsőleg megnyitott Windows szervertől eltérő elemet, mert az a készülék nem megfelelő működéséhez vezethet.
Kommunikációs protokollok ellenőrzése
A tanúsítvány ellenőrzése csatlakoztatáskor
6W23-018