Dokumenta Lietotāja rokasgrāmata ekrāna izkārtojums

Dokuments Lietotāja rokasgrāmata ir sadalīts dažādos ekrānos, un katra ekrāna saturs atšķiras.
Augšējā lapa
Parādās, kad tiek sākta Lietotāja rokasgrāmata.

/

Noklikšķiniet uz , lai parādītu visus nodaļu vienumus. Noklikšķiniet uz , lai atgrieztos sākotnējā sarakstā.

/

Noklikšķiniet, lai pārslēgtu no satura rādītāja uz meklēšanas logu un pretēji. Kad tiek parādīts satura rādītājs, noklikšķiniet uz , lai rādītu vai paslēptu displeju. Kad tiek parādīts meklēšanas displejs, noklikšķiniet uz , lai rādītu vai paslēptu displeju.

Noklikšķiniet, lai norādītu dokumenta Lietotāja rokasgrāmata iestatījumus, piemēram, teksta lielumu, izkārtojumu un attēlojuma metodi.

Noklikšķiniet, lai parādītu informāciju par to, kā skatīt dokumentu Lietotāja rokasgrāmata, kā veikt meklēšanu, kā arī aplūkotu citu informāciju.

/

Noklikšķiniet, lai parādītu iepriekšējo vai nākamo tēmu.

[Paziņojums]

Noklikšķiniet, lai skatītu svarīgu informāciju, kas jāzina, lietojot iekārtu.
Tēmas lapa
Informācija, kā konfigurēt un lietot iekārtu.

Naviģēšana

Noskaidrojiet, kādu nodaļas tēmu pašlaik skatāt.

Noklikšķiniet, lai pārietu uz atbilstošo lapu. Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, savā tīmekļa pārlūkprogrammā noklikšķiniet uz Back (Atpakaļ).
Kad noklikšķināt uz ikonas, pašreizējā lapa var satumst un var tikt parādīts uznirstošs logs. Lai atgrieztos lapā, uznirstošajā logā noklikšķiniet uz [Aizvērt].

/

Lai parādītu paslēptos detalizētos aprakstus, noklikšķiniet uz . Lai aizvērtu detalizētos aprakstus, noklikšķiniet uz .

Noklikšķiniet, lai atgrieztos lapas augšā.
Meklēšana
Noklikšķiniet uz , lai parādītu meklēšanas ekrānu. Ietver tekstlodziņu, kas piedāvā iespēju meklēt pēc atslēgvārda un atrast vajadzīgo lapu.

[Ievadiet šeit atslēgvārdu(-us)]

Ievadiet vienu vai vairākus atslēgvārdus un noklikšķiniet uz , lai parādītu meklēšanas rezultātus. Lai meklētu lapas, kas satur visus atslēgvārdus, atdaliet atslēgvārdus ar atstarpēm (tukšumzīmēm). Var meklēt arī tikai lapas, kas satur konkrētu frāzi, — lai to paveiktu, iekļaujiet atslēgvārdus dubultpēdiņās.

Meklēšanas rezultāts

Meklēšanas rezultātos parāda tās lapas, kurās ir ietverti norādītie atslēgvārdi. Rezultātos atrodiet vajadzīgo lapu un noklikšķiniet uz lapas tēmas virsraksta.
Atslēgvārdi tiek rādīti treknrakstā lapās, kas redzamas kā meklēšanas rezultāti.
6W25-0L3