Lietotāja rokasgrāmata – skatīšana

Šajā sadaļā aprakstītas atzīmes, pogas, ekrāni un citi vienumi dokumentā Lietotāja rokasgrāmata. Brīdinājumi ir norādīti arī iekārtas komplektācijā iekļautās rokasgrāmatas Darba sākšana sadaļā Svarīgi drošības norādījumi. Skatiet arī šos norādījumus.
Atzīmes
Brīdinājumi par drošību, ierobežojumiem un brīdinājumi attiecībā uz apiešanos ar iekārtu, noderīgi padomi un cita informācija ir norādīta, izmantojot tālāk parādītās atzīmes.
 
Brīdina par darbībām, kuru nepareiza izpilde var izraisīt traumas. Lai iekārtas lietošana būtu droša, vienmēr ievērojiet šos brīdinājumus.
Apzīmē darbību, ko aizliegts veikt. Rūpīgi izlasiet šos punktus un nodrošiniet, ka aprakstītās darbības netiek veiktas.
Apzīmē noteiktas ekspluatācijas prasības un ierobežojumus. Vienmēr rūpīgi izlasiet šos norādījumus, lai pareizi izpildītu darbības ar iekārtu un nepieļautu iekārtas vai īpašuma bojājumus.
Apzīmē skaidrojumu noteiktai darbībai vai papildu skaidrojumus noteiktas instrukcijas veikšanai.
PADOMI
Sniedz noderīgas iekārtas izmantošanas funkcijas vai padomus.
Taustiņi un pogas
Taustiņi vadības panelī, pogas skārienekrānā un pogas datora ekrānā ir apzīmētas šādi.
Veids
Piemērs
Taustiņi vadības panelī
Pogas skārienekrānā *
<Funkciju iestatījumi>
<Atcelt>
Pogas un citi interfeisa elementi, kas tiek parādīti datora displejā
[Preferences]
[OK]
* Darbība, pieskaroties pogai skārienekrānā, dokumentā Lietotāja rokasgrāmata tiek apzīmēta ar norādi “Nospiediet”.
Ekrāns
Dokumentā Lietotāja rokasgrāmata izmantotie ekrāni var atšķirties no jūsu iekārtas ekrāna displeja atkarībā no iekārtas modeļa, papildaprīkojuma ierīcēm un versijas.
Atkarībā no izmantotās operētājsistēmas daļa no norādītā ekrāna satura jūsu datorā var atšķirties.
Ekrāna saturs attiecībā uz draiveriem un programmatūru var atšķirties versiju atjauninājumu dēļ.
Ilustrācijas
Ja nav norādīts citādi, dokumentā Lietotāja rokasgrāmata izmantotie attēli atbilst iekārtai “imageRUNNER 2425i” ar uzstādītām šādām papildiespējām.
Cassette Feeding Module-AK
6W25-0L4