Papildaprīkojuma ierīces

Iekārtas funkcionalitāti var paplašināt, uzstādot papildaprīkojuma ierīces. Uzstādīt papildaprīkojumu atbilstoši vajadzībām.

Kasešu padeves modulis AK

Ļauj pievienot papīra atvilktni. Ievietojot papildaprīkojuma papīra atvilktnē atšķirīga formāta papīru, tiek samazināts papīra maiņai patērētais laiks.

2. papīra atvilktne Galvenā papīra ievietošanas metode

Ievietojiet papīru.

2. papīra atvilktnes kreisās puses vāks

Atveriet šo vāku, ja no iekārtas iekšpuses jāizņem iestrēdzis papīrs. Papīrs iestrēgst pamatiekārtā vai papīra avotā
Lai uzzinātu par papildaprīkojuma kombinācijām, ko var uzstādīt ierīcei, sazinieties ar vietējo pilnvaroto Canon izplatītāju.
6W25-0L0