Biroja saderība

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā izmantot iekārtu videi draudzīgā veidā.
 
Miega režīma izmantošana, lai gaidstāves režīmā ietaupītu enerģiju
 
 
Kad iekārta netiek izmantota, tā ietaupa enerģiju, pārslēdzoties uz miega režīmu vai enerģijas taupīšanas režīmu. Kad iekārtā tiek deaktivizēts miega režīms, lietotāji arī var ietaupīt enerģiju, palaižot tikai tās funkcijas, kas tiem ir nepieciešamas.
 
 
6W25-0JX