Bieži izmantotā papīra formāta un veida reģistrēšana daudzfunkciju teknē

Ja daudzfunkciju teknē izmantojat konkrēta formāta un veida papīru, varat jau iepriekš reģistrēt to kā izlases papīru izmantošanai daudzfunkciju teknē. Izlases papīru var ērti izsaukt ekrānā, kas tiek parādīts, kad ievietojat papīru daudzfunkciju teknē. Tādējādi varat ietaupīt laiku un darbu, kas nepieciešams, lai norādītu formāta un veida iestatījumus ikreiz, kad izmantojat konkrēto papīru.
1
Nospiediet .
2
Nospiediet <Preferences>  <Papīra iestatījumi>  <Reģistrēt izlases papīru (universālajam paliktnim)>.
3
Izvēlieties reģistrējamo pogu un nospiediet <Reģistrēt/rediģēt>.
Lai mainītu reģistrēto nosaukumu, nospiediet pogu <Pārdēvēt>.
4
Izvēlēties papīra formātu.
Ja reģistrējat standarta formāta papīru
Ja reģistrējat pielāgota formāta papīru
Ja reģistrējat aploksnes
5
Izvēlieties papīra veidu un nospiediet <OK>.
6
Nospiediet <Aizvērt>.
PADOMI
Ja opcija <Vienmēr norādīt> iestatījumos <Universālā paliktņa noklusējumi> ir iestatīta uz <Izlases papīrs>, tiek parādīts ekrāns, kurā jūs varat izvēlēties izlases papīru, kad ievietojat papīru daudzfunkciju teknē. <Universālā paliktņa noklusējumi>
6W25-02C