Grupas reģistrēšana viena pieskāriena pogā

Viena pieskāriena pogās reģistrētos adresātus var apvienot grupā un reģistrēt kā vienu adresātu.
1
Nospiediet <Adr./pārs. iestatījumi>. Ekrāns <Sākums>
2
Nospiediet <Reģistrēt viena skāriena opciju>.
3
Izvēlieties viena pieskāriena pogu, kuru vēlaties reģistrēt, un nospiediet Reģistrēt/rediģēt.
4
Nospiediet <Grupa>.
5
Nospiediet<Nosaukums>,  ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet <OK>.
6
Nospiediet <Viena skār. nosaukums>,  ievadiet parādāmo viena pieskāriena pogu un nospiediet <OK>  <Tālāk>.
7
Izvēlieties adresātus, kurus vēlaties reģistrēt grupā.
Ja vēlaties izvēlēties adresātu no viena pieskāriena pogas, nospiediet <Pievienot no viena skār.>,  izvēlieties adresātu  un nospiediet <OK>.
8
Nospiediet <OK>  <Aizvērt>.
6W25-03A