Funkciju kombināciju ierobežojumi

Tālāk redzamajās tabulās ir parādītas iestatījumu neiespējamās kombinācijas, ja nepieciešams vienlaikus ieslēgt vairāk nekā vienu funkciju.

Funkcijas, kuras nevar izmantot kombinācijā

Funkcijām, kuras nevar izmantot kombinācijā, ir spēkā tālāk norādītie apstākļi.
Funkcijas, kuras nevar iestatīt, jo ar tām saistītās pogas tiek pelēkotas, kad tiek iestatīta funkcija no kreisās kolonnas.
Funkcijas, kuras nevar iestatīt, jo ar tām saistītās pogas netiek parādītas (atkarībā no izvēles izstrādājumiem, kas ir pieejami lietošanai), kad tiek iestatīta funkcija no kreisās kolonnas.
Funkcijas, kuras nevar iestatīt kombinācijā ar funkciju no kreisās kolonnas, jo, nospiežot , tiek parādīts ziņojums un kopēšana netiek sākta.
Funkcijas, kuras nevar iestatīt kombinācijā ar funkciju no kreisās kolonnas, jo skāriendispleja lietošanas norādījumos tiek parādīts ziņojums un kopēšana tiek sākta, neaktivizējot it kā iestatītās funkcijas. (Piemērs: ja izvēlējaties papīru, kuram nevar piemērot gala apstrādes režīmu, un mēģinājāt uz tā kopēt.)
Funkcijas, kuras nevar iestatīt kombinācijā ar funkciju no kreisās kolonnas, jo nevar izvēlēties papīra avotu, kas satur kopēšanai izmantojamo papīru.

Funkcijas, kurām ir prioritāte, kad tās ir iestatītas kā pēdējās

Funkcijām, kurām ir prioritāte, kad tās ir iestatītas kā pēdējās, ir spēkā tālāk norādītie apstākļi.
Funkcija, kuru iestatījāt kā pēdējo, tiek iespējota, un funkcija, kuru iestatījāt kā pirmo, tiek atcelta, vai to pogas tiek pelēkotas, kad funkcija no kreisās kolonnas tiek iestatīta kombinācijā ar šīm funkcijām.
Informāciju par papīra formātiem un veidiem, ko var izmantot ar režīmiem <Divpusēja>, <Beigu apstrāde> un <Brošūra>, skatiet sadaļā Pieejamais papīrs.
Informāciju par izvēles izstrādājumiem, kas ir nepieciešami katras funkcijas izmantošanai, skatiet sadaļās Papildaprīkojuma ierīces un Sistēmas iespējas.
Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns
Opciju ekrāns (1/3)
Opciju ekrāns (2/3)
Opciju ekrāns (3/3)

Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns

Funkcija
Funkcijas, kuras nevar izmantot kombinācijā
Funkcijas, kurām ir prioritāte, kad tās ir iestatītas kā pēdējās
Kopēšanas attiecība
1:1 (100%)
Kopēšanas attiecība (manuāli), Kopēšanas attiecība (standartmērogs), Kopēšanas attiecība (Autom.), XY attiecība (manuāla ievade), Iestatīt pēc garuma, XY attiecība (Autom. XY attiecība)
Manuāli
Kopēt ID karti
Tiešā (100%), Kopēšanas attiecība (standartmērogs), Kopēšanas attiecība (Autom.), XY attiecība (manuāla ievade), Iestatīt pēc garuma, XY attiecība (Autom. XY attiecība)
Standartmērogs
Kopēt ID karti
Tiešā (100%), Kopēšanas attiecība (manuāli), Kopēšanas attiecība (Autom.), XY attiecība (manuāla ievade), Iestatīt pēc garuma, XY attiecība (Autom. XY attiecība)
Autom.
Atlasīt papīru (Autom.), Kopēt ID karti, Brīva formāta oriģināls
Tiešā (100%), Kopēšanas attiecība (manuāli), Kopēšanas attiecība (standartmērogs), XY attiecība (manuāla ievade), Iestatīt pēc garuma, XY attiecība (Autom. XY attiecība)
Iestatīt pēc garuma
Kopēt ID karti
Tiešā (100%), Kopēšanas attiecība (manuāli), Kopēšanas attiecība (standartmērogs), Kopēšanas attiecība (Autom.), XY attiecība (manuāla ievade), XY attiecība (Autom. XY attiecība)
XY attiecība
Manuāla ievade
Kopēt ID karti
Tiešā (100%), Kopēšanas attiecība (manuāli), Kopēšanas attiecība (standartmērogs), Kopēšanas attiecība (Autom.), Iestatīt pēc garuma, XY attiecība (Autom. XY attiecība)
Autom. XY attiecība
Atlasīt papīru (Autom.), Kopēt ID karti, Brīva formāta oriģināls
Tiešā (100%), Kopēšanas attiecība (manuāli), Kopēšanas attiecība (standartmērogs), Kopēšanas attiecība (Autom.), XY attiecība (manuāla ievade), Iestatīt pēc garuma
Ietilpināt lapā
N uz 1, Kopēt ID karti, Dzēst oriģināla kontūras, Dzēst grām. kontūras, Dzēst iesējumu, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru, Brīva formāta oriģināls
Atlasīt papīru
Autom.*1
Kopēšanas attiecība (Autom.), XY attiecība (Autom. XY attiecība), Atlasīt papīru (papīra avots), Atlasīt papīru (Pielāgots formāts), N uz 1, Kopēt ID karti, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru, Pagriezt pa 90 grādiem, Brīva formāta oriģināls
Papīra avots
Atlasīt papīru (Autom.), Atlasīt papīru (Pielāgots formāts)
Pielāgots formāts
Grāmata|divpusēja, Grāmat|2 lapas, N uz 1, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru, Pagriezt pa 90 grādiem
Atlasīt papīru (Autom.), Atlasīt papīru (papīra avots), Kopēt ID karti
Kopēšanas paraugs
Kopēt ID karti
Grupēt (vienādas lappuses)
Pārtr.
Kopēt ID karti
*1
Režīmu <Autom.> nevar iestatīt iestatījumos <Atlasīt papīru> ja ir iestatītas opcijas <Atšķirīga formāta oriģ.> un <Nobīde>.

Opciju ekrāns (1/3)

Funkcija
Funkcijas, kuras nevar izmantot kombinācijā
Funkcijas, kurām ir prioritāte, kad tās ir iestatītas kā pēdējās
Grāmat|2 lapas
Atlasīt papīru (Pielāgots formāts), Vienpusēja|divpusēja, Divpusēja|divpusēja, Divpusēja|vienpusēja, Grāmata|divpusēja, N uz 1, Kopēt ID karti, Dzēst iesējumu, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru, Atšķirīga formāta oriģ., Brīva formāta oriģināls
Divpusēja
Vienpusēja|divpusēja
Grāmat|2 lapas, Kopēt ID karti, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru
Divpusēja|divpusēja, Divpusēja|vienpusēja, Grāmata|divpusēja
Divpusēja|divpusēja
Grāmat|2 lapas, Kopēt ID karti, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru
Vienpusēja|divpusēja, Divpusēja|vienpusēja, Grāmata|divpusēja
Divpusēja|vienpusēja
Grāmat|2 lapas, Kopēt ID karti, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru
Vienpusēja|divpusēja, Divpusēja|divpusēja, Grāmata|divpusēja
Grāmata|divpusēja
Atlasīt papīru (Pielāgots formāts), Grāmat|2 lapas, N uz 1, Kopēt ID karti, Dzēst iesējumu, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru, Atšķirīga formāta oriģ., Brīva formāta oriģināls
Vienpusēja|divpusēja, Divpusēja|divpusēja, Divpusēja|vienpusēja
Beigu apstrāde
Kārtot (lappušu secībā)
Kopēt ID karti, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru, Grupēt (vienādas lappuses)
Grupēt (vienādas lappuses)
Kopēt ID karti, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru, Kopēšanas paraugs
Kārtot (lappušu secībā)
Pagriezt pa 90 grādiem
Atlasīt papīru (Autom.), Atlasīt papīru (Pielāgots formāts), Kopēt ID karti, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru, Brīva formāta oriģināls
Brošūra
Brošūras skenēšana
Ietilpināt lapā, Atlasīt papīru (Autom.), Atlasīt papīru (Pielāgots formāts), Vienpusēja|divpusēja, Divpusēja|divpusēja, Divpusēja|vienpusēja, Grāmata|divpusēja, Grāmat|2 lapas, N uz 1, Kopēt ID karti, Dzēst oriģināla kontūras, Dzēst grām. kontūras, Dzēst iesējumu, Nobīde (Ar ciparu taustiņiem), Apmale, Grupēt (vienādas lappuses), Pagriezt pa 90 grādiem, Atšķirīga formāta oriģ., Brīva formāta oriģināls
Neskenēt brošūru
Neskenēt brošūru
Ietilpināt lapā, Atlasīt papīru (Autom.), Atlasīt papīru (Pielāgots formāts), Vienpusēja|divpusēja, Divpusēja|divpusēja, Divpusēja|vienpusēja, Grāmata|divpusēja, Grāmat|2 lapas, N uz 1, Kopēt ID karti, Dzēst oriģināla kontūras, Dzēst grām. kontūras, Dzēst iesējumu, Nobīde (Ar ciparu taustiņiem), Apmale, Grupēt (vienādas lappuses), Pagriezt pa 90 grādiem, Atšķirīga formāta oriģ., Brīva formāta oriģināls
Brošūras skenēšana
Darbu salikšana
Kopēt ID karti
N uz 1
Ietilpināt lapā, Atlasīt papīru (Autom.), Atlasīt papīru (Pielāgots formāts), Grāmata|divpusēja, Grāmat|2 lapas, Kopēt ID karti, Dzēst oriģināla kontūras, Dzēst grām. kontūras, Nobīde (Ar ciparu taustiņiem), Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru, Atšķirīga formāta oriģ., Brīva formāta oriģināls
*1
Režīmu <Autom.> nevar iestatīt iestatījumos <Atlasīt papīru> ja ir iestatītas opcijas <Atšķirīga formāta oriģ.> un <Nobīde>.
*4
<Augšā pa kreisi> vai <Lejā pa labi> in <Bezskavu (maks., 5 lapas)> varat iestatīt tikai tad, ja šo funkciju iestatāt ar <Atšķirīga formāta oriģ.>.

Opciju ekrāns (2/3)

Funkcija
Funkcijas, kuras nevar izmantot kombinācijā
Funkcijas, kurām ir prioritāte, kad tās ir iestatītas kā pēdējās
Atšķirīga formāta oriģ.*1
Grāmata|divpusēja, Grāmat|2 lapas, N uz 1, Kopēt ID karti, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru, Brīva formāta oriģināls
Blīvums
Autom.
Foto, Teksts/foto
Blīvums (Pielāgot)
Pielāgot
Blīvums (Autom.)
Oriģināla veids
Teksts/foto
Blīvums (Autom.),Foto, Teksts
Foto
Blīvums (Autom.), Teksts, Teksts/foto
Teksts
Foto, Teksts/foto
Dzēst kontūras
Dzēst oriģināla kontūras
Ietilpināt lapā, N uz 1, Kopēt ID karti, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru, Brīva formāta oriģināls
Dzēst grām. kontūras, Dzēst iesējumu
Dzēst grām. kontūras
Ietilpināt lapā, N uz 1, Kopēt ID karti, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru, Brīva formāta oriģināls
Dzēst oriģināla kontūras, Dzēst iesējumu
Dzēst iesējumu
Ietilpināt lapā, Grāmata|divpusēja, Grāmat|2 lapas, Kopēt ID karti, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru, Brīva formāta oriģināls
Dzēst oriģināla kontūras, Dzēst grām. kontūras
Nobīde*1
Pēc pozīcijas
Kopēt ID karti, Brīva formāta oriģināls
Nobīde (Ar ciparu taustiņiem)
Ar ciparu taustiņiem
N uz 1, Kopēt ID karti, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru, Brīva formāta oriģināls
Nobīde (Pēc pozīcijas)
*1
Režīmu <Autom.> nevar iestatīt iestatījumos <Atlasīt papīru> ja ir iestatītas opcijas <Atšķirīga formāta oriģināli> un <Nobīde>.

Opciju ekrāns (3/3)

Funkcija
Funkcijas, kuras nevar izmantot kombinācijā
Funkcijas, kurām ir prioritāte, kad tās ir iestatītas kā pēdējās
Apmale
Kopēt ID karti, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru, Brīva formāta oriģināls
Kopēt ID karti
Kopēšanas attiecība (manuāli), Kopēšanas attiecība (standartmērogs), Kopēšanas attiecība (Autom.), XY attiecība (manuāla ievade), Iestatīt pēc garuma, XY attiecība (Autom. XY attiecība), Ietilpināt lapā, Atlasīt papīru (Autom.), Atlasīt papīru (Pielāgots formāts), Vienpusēja|divpusēja, Divpusēja|divpusēja, Divpusēja|vienpusēja, Grāmata|divpusēja, Grāmat|2 lapas, N uz 1, Dzēst oriģināla kontūras, Dzēst grām. kontūras, Dzēst iesējumu, Nobīde (Pēc pozīcijas), Nobīde (Ar ciparu taustiņiem), Apmale, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru, Darbu salikšana, Atšķirīga formāta oriģ., Kopēšanas paraugs, Pārtr., Brīva formāta oriģināls
Brīva formāta oriģināls
Kopēšanas attiecība (Autom.), XY attiecība (Autom. XY attiecība), Ietilpināt lapā, Atlasīt papīru (Autom.), Grāmata|divpusēja, Grāmat|2 lapas, N uz 1, Kopēt ID karti, Dzēst oriģināla kontūras, Dzēst grām. kontūras, Dzēst iesējumu, Nobīde (Pēc pozīcijas), Nobīde (Ar ciparu taustiņiem), Apmale, Brošūras skenēšana, Neskenēt brošūru, Pagriezt pa 90 grādiem, Atšķirīga formāta oriģ.
6W25-04L