Iestatījumu atkārtota izsaukšana

 
Iepriekš reģistrējot bieži izmantotus kopēšanas iestatījumus, vajadzības gadījumā varat ērti atkārtoti izsaukt šos iestatījumus. Bieži izmantoto funkciju kombinācijas reģistrēšana
6W25-04K