Lietotāja iestatījumu konfigurēšana pakalpojumam Google mākoņdruka

Konfigurējiet šos iestatījumus, ja pārvaldības nolūkā vēlaties lietotājus, kas pieteikušies, izmantojot lietotāja autentifikāciju, saistīt ar Google mākoņdrukas darbiem. Lai lietotu Google mākoņdruku, šie iestatījumi nav obligāti.
Šajā sadaļā ir aprakstītas gan darbības gadījumā, kad lietotājs, kas izmanto pakalpojumu Google mākoņdruka, jau ir reģistrēts kā lietotāja autentifikācijas lietotājs, gan darbības gadījumā, kad lietotājs nav reģistrēts.

Ja lietotājs jau ir reģistrēts

Ja lietotājs reģistrē iestatījumus

Piesakieties attālajā interfeisā un izpildiet tālāk norādītās darbības, lai reģistrētu iestatījumus.
Atveriet attālo interfeisu noklikšķiniet uz [Settings/Registration]  [User Management]  [Authentication Management]  norādiet [E-Mail Address:] sadaļā [Google Cloud Print Information].

Ja administrators reģistrē iestatījumus

Reģistrējiet attālajā interfeisā iestatījumus no lietotāju pārvaldības. Lietotāja informācijas reģistrēšana vietējā ierīcē

Ja administrators reģistrē iestatījumus, izmantojot CSV failu

E-pasta adreses var arī pievienot, rediģējot CSV failu. Google mākoņdrukas e-pasta adrešu piesaistīšana lietotājiem, kuri izmanto CSV failu

Ja lietotājs jau nav reģistrēts

Administratoram, reģistrējot lietotāju, ir jānorāda arī [E-Mail Address:] sadaļā [Google Cloud Print Information]. Lietotāja informācijas reģistrēšana vietējā ierīcē
Ja autentifikācijas metode ir iestatīta uz [Picture Login] un opcija [User Registration Method:] ir iestatīta uz [Register Automatically When Job Is Received] (Autentifikācijas funkciju konfigurēšana), kā lietotāja informācija darbam, ko izpilda konts ar nosaukumu “user1@example.com”, tiek reģistrēta tālāk norādītā informācija.
Lietotāja datubāzē reģistrētie iestatījumi
Lietotājvārds: user1@example.com
Google Cloud Print Settings
Lietotājvārds: user1
Domēna nosaukums: example.com
Pieteikšanās ar attēlu pieteikšanās ekrānā parādītā informācija
user1
example.com
Kad drukājat, vadības panelī atlasiet “user1@example.com”, lai pieteiktos  atlasiet <Drukāt> (Ekrāns <Sākums>) veiciet drukāšanu.
6W25-08A