<Printer>

Šajā sadaļā aprakstīti printera iestatījumi.
<Izvadīt atskaiti>
  <Funkciju iestatījumi>  <Printer>
Varat drukāt pārskatus par iekārtas iestatījumiem.
<Printera iestatījumi>
  <Funkciju iestatījumi>  <Printer>
Norādiet printera iestatījumus.
Papildinformāciju sk. sadaļā Iekārtas iestatīšana (PS/PCL/UFR II printeris).
<Ierobežot drukas darbus>
  <Funkciju iestatījumi>  <Printer>
Ja šis iestatījums ir iestatīts pozīcijā <Iesl.>, var ierobežot uzdevumus, kas saņemti no printera draivera.
<PDF atlase (Plug and Play)>
  <Funkciju iestatījumi>  <Printer>
Izvēlieties noklusējuma lappuses apraksta valodu (Page Description Language — PDL).
<Prioritizēt printera draiv.iest. darbiem no univ.paliktņa>
  <Funkciju iestatījumi>  <Printer>
Veicot drukāšanas uzdevumu, kurā kā papīra avots ir norādīts universālais paliktnis, varat izvēlēties, vai prioritāti piešķirt printera draivera iestatījumiem, vai iekārtas papīra iestatījumiem.
<PS paroļu iestatījumi>
  <Funkciju iestatījumi>  <Printer>
Varat norādīt paroli, kas ierobežo PS printera sagatavoto vadības komandu lietošanu.
<Papīra padeves režīms, kad tiek lietota PCL emulācija>
  <Funkciju iestatījumi>  <Printer>
Varat iestatīt komandai PCL5 PaperSource izmantojamo papīra avotu.
6W25-0FC