Iestatīt adresātu

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā "Importēt visas funkcijas" apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Iekārtas administrators
Tīkla administrators
Var iestatīt, izmantojot attālo lietotāja interfeisu
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar attālo lietotāja interfeisu
<Adrešu saraksti>
<Adr. saraksts 1> – <Adr.saraksts 10>, <Viena skāriena>, <Admin. adrešu saraksts>, <Drukāt sarakstu>
Address Book
<Reģistrēt adresātus>
<Reģistr.jaunu adresātu>, <Dati/rediģēt>, <Dzēst>, <Meklēt pēc nosaukuma>
*1
C
Address Book
<Pārdēvēt adrešu sarakstu>
<Adr. saraksts 1> – <Adr.saraksts 10>, <Pārdēvēt>
C
Address Book
<Reģistrēt viena skāriena opciju>
No <001> līdz <200>, <Reģistrēt/rediģēt>, <Dzēst>
C
Address Book
<Mainīt adrešu grāmatas noklus. rādījumu>
<Lokālā>, <LDAP serveris>, <Attāli>
C
Settings/Registration Basic Information
<Adrešu grāmatas PIN>
<Iestatīt>:
<PIN>: Ievadiet PIN (maksimums - 7 cipari)
<Apstiprināt>
C
Settings/Registration Basic Information
<Pārvaldīt adrešu grāmatas piekļuves numurus>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Eksportējot adrešu grāmatu, iekļaut paroli>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Reģistrēt LDAP serveri>
<Reģistrēt>, <Dati/rediģēt>, <Dzēst>, <Drukāt sarakstu>
*2
Settings/Registration Basic Information
<Meklēt autom., kad tiek lietots LDAP serveris>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Apstiprināt TLS sertifikātu LDAP servera piekļuvei>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<CN>: Iesl., Izsl.
<Mainīt nokl. LDAP meklēšanas nosacījumus>
<Reģistrēt>, <Inicializēt>
C
-
<Reģistrēt/rediģēt LDAP meklēšanas atribūtu>
<Nav reģistrēts 1>, <Nav reģistrēts 2>:
<Reģistrēt/rediģēt>, <Dzēst>
B
Settings/Registration Basic Information
<Iest. meklēšanai pēc nosaukuma, lietojot LDAP serveri>
<Nosaukuma veids meklēšanas atribūtam>:
CN, Kopējs nosaukums, fullName, Rādīt nosaukumu, sn, givenName, Pielāgots
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtrs>:
Satur, Nesatur, Ir vienāds ar, Atšķiras no, Sākas ar, Beidzas ar
<Iegūt attālo adrešu grāmatu>
<Iegūt adrešu grāmatu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Attālās adrešu grāmatas servera adrese>
Ievadiet IP adresi vai resursdatora nosaukumu
C
Settings/Registration Basic Information
<Sakaru taimauts>
No 15 līdz 30, līdz 120 s
C
Settings/Registration Basic Information
<Faksa SŪT līnijas autom. atlases pielāgošana>*3
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Atvērt attālo adrešu grāmatu>
<Atvērt adrešu grāmatu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot personisko adrešu sarakstu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot lietotāju grupu adrešu sarakstu>
<Iesl.>, <Iesl. (tikai pārlūkot)>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
*1
<Server. meklēšanai:>: Nē
*2
<Reģistrēt>, <Dati/rediģēt>: B
*3
Apzīmē vienumus, kas tiek parādīti tikai tad, ja lietošanai ir pieejami attiecīgie papildaprīkojuma produkti.
6W25-0EJ