Kopējie

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā "Importēt visas funkcijas" apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Iekārtas administrators
Tīkla administrators
Var iestatīt, izmantojot attālo lietotāja interfeisu
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar attālo lietotāja interfeisu
<Papīra padeves iestatījumi>
<Papīra avota autom. atlase>
<Kopēt>, <Printer>, <Piekļuve sagl. failiem>, <Saņemt>, <Cita>
B
Settings/Registration Basic Information
<Univ. paliktnis>: <Iesl.>, <Izsl.>
B
Settings/Registration Basic Information
Citi: <Iesl.>, <Izsl.>
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopēt>: <Ņemt vērā papīra veidu>: <Iesl.>, <Izsl.>
B
Settings/Registration Basic Information
<Printer>: <Lietot grupu>: <Iesl.>, <Izsl.>
B
Settings/Registration Basic Information
<Pārslēgt papīra padeves metodi>
<Univ. paliktnis> un Citi: <Ātruma prioritāte>, <Apdr. puses prior.>
B
Settings/Registration Basic Information
<Atliktā uzdevuma taimauts>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
No 0 līdz 5, līdz 999min
C
Settings/Registration Basic Information
<Papīra izvades iestatījumi>
<Darbu atdalītājlapa starp darbiem>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Mainīt> (Izvēlēties papīra avotu)
C
Settings/Registration Basic Information
<Darbu atdalītājlapa starp kopijām>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Kopij.> (no 1 līdz 10, līdz 9999)
C
Settings/Registration Basic Information
<Mainīt> (Izvēlēties papīra avotu)
C
Settings/Registration Basic Information
<Drukas iestat.>
<Drukas prioritāte>
<Kopēt>: 1, 2, 3
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer>: 1, 2, 3
C
Settings/Registration Basic Information
<Piekļuve stand. f.>, <Saņemt/fakss>, <Cita>: 1, 2, 3
C
Settings/Registration Basic Information
<Atskaites izvades noklusējuma iestatījumi>
<Divpusējā druka>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. dzēst atliktos darbus>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
No 0 līdz 5, līdz 999 min.
C
Settings/Registration Basic Information
<Skenēšanas iestatījumi>
<Padevējā iestrēg. papīra atkopšanas metode>*1
<No 1. lapas>, <No atliktā oriģināla>
B
Settings/Registration Basic Information
<Ātruma/attēla kvalit. priorit. melnbaltai skenēšanai>
<Ātruma prioritāte>, <Kvalitātes prioritāte>
B
Settings/Registration Basic Information
<Attālās skenēšanas gamma vērtība>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
B
Settings/Registration Basic Information
<Autom. pāriešana tiešsaistē>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. pāriešana bezsaistē>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ģenerēt failu>
<Attēla kvalitātes līmenis kompaktam>
<Attēla līmenis teksta/foto vai foto režīmā>: <Datu lieluma prioritāte>, <Normāls>, <Kvalitātes prioritāte>
<Attēla līmenis teksta režīmā>: <Datu lieluma prioritāte>, <Normāls>, <Kvalitātes prioritāte>
C
Settings/Registration Basic Information
<OCR (pārmeklējams teksts) iestatījumi>
<Viedā skenēšana>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Maks.rakstz.skaits faila nosaukumā>: No 1 līdz 24
C
Settings/Registration Basic Information
<Izzīmēšanas un izlīdzināšanas iestatījumi>
<Grafika ar kontūru>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Grafikas atpazīšanas līmenis>: <Normāls>, <Mērens>, <Augsta>
C
Settings/Registration Basic Information
<Fona attēla līmenis>: <Datu lieluma prioritāte>, <Normāls>, <Kvalitātes prioritāte>
C
Settings/Registration Basic Information
<OOXML iestatījumi>
<Fona attēla līmenis>: <Kvalitātes prioritāte>, <Standarta>, <Datu lieluma prioritāte>
C
Settings/Registration Basic Information
<Krāsu attēla atpazīšanas līmenis>: <Augsta>, <Standarta>, <Neatpazīt>
C
Settings/Registration Basic Information
<Krāsu attēla līnijas biezuma atpazīšana>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Iekļaut fona attēlus Word failā>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Norādīt minimālo PDF versiju>
<Nenorādīt>, <1.5>, <1.6>, <1.7>
C
Settings/Registration Basic Information
<Formatēt PDF uz PDF/A>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<256 bitu AES iestatījumi šifrētam PDF>
<Acrobat 9.0 vai līdzvērtīga>, <Acrobat 10.0 vai līdzvērtīga>
C
Settings/Registration Basic Information
<Iestatīt autentifikācijas metodi>
<Informācija, ko izmanto LDAP servera autentifikācijai>
<Ierīces iestatījumi>, <Ier. pieteikš. autent. info>, <Reģistrētā inf. katram lietot.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Informācija, ko izmanto SMTP servera autentifikācijai>
<Ierīces iestatījumi>, <Reģistrētā inf. katram lietot.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentifikācijas informācija failu SŪT/pārlūkošanai>
<Standarta>, <Ier. pieteikš. autent. info>, <Reģistrētā inf. katram lietot.>
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Norāda elementus, kas tiek parādīti tikai tad, ja ir pievienots Padevējs.
6W25-0CY