Kopēt

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā "Importēt visas funkcijas" apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Iekārtas administrators
Tīkla administrators
Var iestatīt, izmantojot attālo lietotāja interfeisu
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar attālo lietotāja interfeisu
<Reģistrēt/rediģēt izlases iestatījumus>
<M1> to <M9>:<Reģistrēt>, <Pārdēvēt>, <Dzēst>, <Pārbaudīt saturu>
C
Favorite Settings
<Rādīt apstiprinājumu izlases iestatījumiem>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Mainīt noklusējuma iestatījumus>
<Reģistrēt>, <Inicializēt>
C
Favorite Settings
<Reģistrēt opciju saīsnes>
1. saīsne: Katram režīmam <Beigu apstrāde>
C
Favorite Settings
2. saīsne: Katram režīmam <Divpusēja>
C
Favorite Settings
3. saīsne: Katram režīmam <Blīvums>
C
Favorite Settings
4. saīsne: Katram režīmam <Kopēt ID karti>
C
Favorite Settings
5. saīsne: Katram režīmam <Izlases iestatījumi>
C
Favorite Settings
<Autom. kārtot>
<Iesl.>, <Izsl.>
B
Settings/Registration Basic Information
<Automātiski atpazīt oriģināla orientāciju>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ātruma prioritāte, kopējot no padevēja>
<Iesl.>, <Izsl.>
B
Settings/Registration Basic Information
<Darbu atdalītājs starp grupām>
<Iesl.>, <Izsl.>
<Mainīt> (Izvēlēties papīra avotu)
B
Settings/Registration Basic Information
6W25-0E0