UFR II

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā "Importēt visas funkcijas" apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Iekārtas administrators
Tīkla administrators
Var iestatīt, izmantojot attālo lietotāja interfeisu
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar attālo lietotāja interfeisu
<Halftones>
<Text>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Image>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Paper Save>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
6W25-0E4