Drukāt

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā "Importēt visas funkcijas" apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Iekārtas administrators
Tīkla administrators
Var iestatīt, izmantojot attālo lietotāja interfeisu
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar attālo lietotāja interfeisu
<Piespiedu aizturēšana>
<Iesl.>, <Izsl.>
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Patiess/aplams>, <Reģistrēt>, <Dati/rediģēt>, <Dzēst>
C
Settings/Registration Basic Information
<Darbu glabāšanas periods>
10, 20, 30 min, 1, 2, 3, 6, 12 h, 1, 2, 3 dien.
C
Settings/Registration Basic Information
<Dzēst darbu pēc drukāšanas>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Atļaut tikai šifrētus drukas darbus>
<Iesl.>, <Izsl.>
C*1
Settings/Registration Basic Information
<Iekļaut domēnu kā lietotāju atpazīšanas nosacījumu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Rādīt citu lietotāju darbus>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ierobežot citu lietotāju darbu dzēšanu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Saskaņot lietotājvārda reģistru>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Darbu saraksta rādīšanas iestatījumi>
<Personīgi>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Koplietots>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Grupa>: <Iesl.>, <Izsl.>
Ja divi vai vairāk personiskie/koplietošanas/grupas iestatījumi ir iestatīti režīmā <Iesl.>:
<Personīgi>, <Koplietots>, <Grupa>
C
Settings/Registration Basic Information
<Aizturēto darbu brīdin. iestat.>
<Rādīt brīdinājumu darbu saraksta ekrānā>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Rādīt brīdinājumu, sākot drukāt>: <Iesl.>, <Izsl.>
Ja <Iesl.> ir izvēlēts iestatījumā:
<Ja iekļauti drukas darbi ar norādīto lappušu skaitu vai lielāku>: <Iesl.>, <Izsl.> (no 1 līdz 100, līdz 9999)
<Ja ir iekļauti vienpusējas drukas darbi>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<PIN iestatījumi drošās drukas darbiem>
<Pieprasīt PIN, lai drukātu/parādītu lietotāja darbus>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Pieprasīt PIN, dzēšot darbu>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Iespējot autom. drukas funkciju, ja veikta pieteikšanās>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. drukāt lietotāja darbus, ja veikta pieteikšanās>
<Iesl.>, <Izsl.>
Settings/Registration Basic Information
*1
Ja ir derīga šifrētās aizsargātās drukāšanas licence.
6W25-0EH