Saņemt/pāradresēt

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā "Importēt visas funkcijas" apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Iekārtas administrators
Tīkla administrators
Var iestatīt, izmantojot attālo lietotāja interfeisu
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar attālo lietotāja interfeisu
<Izvadīt atskaiti>
<SŪT/SAŅ lietotāja datu saraksts>
<Yes>, <Nē>
-
<Faksa lietotāja datu saraksts>*1
<Yes>, <Nē>
-
<Kopējie iestatījumi>
<Drukāt uz abām pusēm>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Atlasīt atvilktni>
Slēdzis A: <Iesl.>, <Izsl.>
Slēdzis B: <Iesl.>, <Izsl.>
Slēdzis C: <Iesl.>, <Izsl.>
Slēdzis D: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Samazināt faksa SAŅ lielumu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Samazināšanas režīms>: <Autom.>, <Fiksēts>
<Samazin. attiec.>: no 75 līdz 90%, līdz 97%
<Samazināšanas virziens>: <Vertikāli un horizontāli>, <Tikai vertikāli>
<Drukāt SAŅ lappuses kājeni>
<Drukāt>, <Nedrukāt>
C
Settings/Registration Basic Information
<Pārtraukt un drukāt SAŅ darbus>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot pāradresācijas iestatījumus>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Nesekmīgi pāradresētu dokumentu apstrāde>
<Vienmēr drukāt>, <Saglabāt/drukāt>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Pāradresācijas iestatījumi>
<Saņemš.metode:>, <Patiess/aplams>, <Dzēst>, <Reģistrēt>, <Citas darbības>(<Pārsūtīt bez nosacījumiem>, <Dati/rediģēt>, <Drukāt sarakstu>, <E-pasta prioritāte>), <Meklēt>
*3
Forwarding Settings
<Iestatīt faksa/i-faksa iesūtni>
<Iestatīt/reģistrēt konfidenc. faksa iesūtnes>
<Kastītes nr.>: No 00 līdz 49
C
Box Settings
<Reģistr. kast. nosaukumu>
C
Box Settings
<PIN>
C
Box Settings
<URL sūt. iestat.>
C
Box Settings
<Inicializēt>
-
<Atmiņas SAŅ iesūtnes PIN>
<Iestatīt>: <PIN>, <Apstiprināt>
C
Box Settings
<Lietot faksa atmiņas bloķēšanu>*1
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot i-faksa atmiņas bloķēšanu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Memory Lock Start Time>
<Katru dienu> (no 1 līdz 5), <Norādīt dienas> no (<Sv> līdz <Se>, no 1 līdz 5), <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Atmiņas bloķēš. beigu laiks>
<Katru dienu> (no 1 līdz 5), <Norādīt dienas> no (<Sv> līdz <Se>, no 1 līdz 5), <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Dalīto datu SAŅ taimauts>
No 0 līdz 24 , līdz 99 h
C
Settings/Registration Basic Information
<Pārsūtīt pagaidu saglabātos failus uz atm. SAŅ iesūtni>
<Jā>, <Nē>
-
<Vienmēr nosūtīt paziņojumu par SAŅ kļūdām>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Faksa iestatījumi>*1
<ECM SAŅ>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Faksa SAŅ rezultātu atskaite>
<Tikai kļūdas gadījumā>, <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Konfidenciālās faksa iesūtnes SAŅ atskaite>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<SAŅ sākuma ātrums>
<33 600 b/s>, <14 400 b/s>, <9600 b/s>, <7200 b/s>, <4800 b/s>, <2400 b/s>
C
Settings/Registration Basic Information
<SAŅ parole>
<Iestatīt>: <Parole>, <Apstiprināt>
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Apzīmē vienumus, kas tiek parādīti tikai tad, ja lietošanai ir pieejami attiecīgie papildaprīkojuma produkti.
*2
<Reģistrēt>, <Dzēst>, <Dati/rediģēt>, <Drukāt sarakstu>, <Pārsūtīt bez nosacījumiem>, <Meklēt>: Nē
*3
<Reģistrēt>, <Pārsūtīt bez nosacījumiem>, <Dati/rediģēt>: C
*4
Apzīmē vienumus, kas netiek piegādāti, ja ir iestatīts PIN.
6W25-0EE