Sūtīt

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā "Importēt visas funkcijas" apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Iekārtas administrators
Tīkla administrators
Var iestatīt, izmantojot attālo lietotāja interfeisu
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar attālo lietotāja interfeisu
<Izvadīt atskaiti>
<SŪT/SAŅ lietotāja datu saraksts>
<Jā>, <Nē>
-
<Faksa lietotāja datu saraksts>*1
<Jā>, <Nē>
-
<Kopējie iestatījumi>
<Reģistrēt izlases iestatījumus>
Apstiprināt iestatījumus
C
Favorite Settings
Izvēlēties atrašanās vietu: <M1> līdz <M18>
C
Favorite Settings
<Rādīt komentārus>:
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Nosauk.>, <Komentārs>
C
Favorite Settings
<Rediģēt izlases iestatījumus>
Izvēlēties pogu: <M1> līdz <M18>
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Rādīt komentārus>:
<Iesl.>, <Izsl.>
<Dzēst>, <Pārbaudīt saturu>, <Pārdēvēt>
<Rādīt apstiprinājumu izlases iestatījumiem>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Noklusējuma ekrāns>
<Standarta>, <Viena skāriena>, <Izlases iestatījumi>, <Adrešu grāmata>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ierobežot adrešu grāmatas lietojumu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Mainīt noklusējuma iestatījumus>
<Reģistrēt>, <Inicializēt>
C
Favorite Settings
<Reģistrēt opciju saīsnes>
<1. saīsne>:
<Divpusējs oriģināls>, Katrs režīms, <Nepiešķirta>
C
Favorite Settings
<2. saīsne>:
<Atšķirīga formāta oriģ.>, Katrs režīms, <Nepiešķirta>
<SŪT rezultātu atskaite>
<Tikai kļūdas gadījumā>, <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Tikai kļūdas gadījumā>:
<Atļaut druk. no ekrāna Opcijas>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Atskaite ar SŪT attēlu>: <Iesl.>, <Izsl.>
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Atskaite ar SŪT attēlu>: <Iesl.>, <Izsl.>
Ja ir izvēlēts iestatījums <Izsl.>:
<Atļaut druk. no ekrāna Opcijas>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Atskaite ar SŪT attēlu>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Sakaru pārvaldības atskaite>
<Drukāt/sūtīt katram norād. sūtījumu skaitam>: <Drukāt>, <Sūtīt>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Pārsūtīšanu skaits: No 100 līdz 1000
<Drukāt/sūtīt norādītajā laikā>: <Drukāt>, <Sūtīt>, <Izsl.>
Norādīt izdrukas laiku: No 00:00 līdz 23:59
<Drukāt sūtīš./saņ. darbus atsevišķi>: Ieslēgt, Izslēgt
<Adresāts>
<SŪT termināļa ID>
<Drukāt>, <Nedrukāt>
C
Settings/Registration Basic Information
<Drukas pozīcija>: <Iekšpus attēla laukuma>, <Ārpus attēla laukuma>
<Rādīt adresāta iekārtas nosaukumu>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Atzīmēt numuru kā>: <Fakss>, <TEL>
<Dzēst neizdevušos SŪT darbus>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Atkārtojumu skaits>
No 0 līdz 3 , līdz 5 reiz.
C
Settings/Registration Basic Information
<Datu saspiešanas koeficients>
<Augsts koeficients>, <Normāls>, <Zems koeficients>
C
Settings/Registration Basic Information
<YCbCr SŪT gamma vērtība>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot dalīto pakešu sūtīšanu ar WebDAV SŪT>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Apstiprināt TLS sertifikātu: WebDAV SŪT>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<CN>: Iesl., Izsl.
<Ierobežot jaunus adresātus>
<Fakss>*1: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<E-pasts>: <Iesl.>, <Izsl.>
<I-fakss>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Fails>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Vienmēr sūtot pievienot ierīces parakstu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Ierobežot failu formātus>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Ierobežot e-pastu, lai sūtītu sev>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ierobežot failu SŪT uz personīgu mapi>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Personīgās mapes norādīšanas metode>
<Sākuma mape>, <Reģ. katram lietotājam>, <Liet.pieteikš. serveri>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Sākuma mape>:
<Iestatīt>, <Lietot autent. info katram lietotājam>
<Iestatīt>: <Protokols>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Resursdatora nosaukums>, <Mapes ceļš>
Ja ir izvēlēts iestatījums <Liet.pieteikš. serveri>:
<Lietot autent. info katram lietotājam>
<Ierobežot atkārtotu sūtīšanu no žurnāla>*1
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Arhīva SŪT dokuments>*1
<Lietot arhīva SŪT dokumentu>:<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Dublējuma vieta>: Izvēlēties adreses, Adrešu informācija, Reģistrēt adreses
<Mapes nosaukums>: <Sūtītāja informācija>, <Datums>, <Izsl. (neveidot)>
<Faila formāts>: <TIFF>, <PDF>
<Rādīt paziņojumu, kad darbs tiek akceptēts>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Darbs, kas jāatceļ, nospiežot Stop>
<Jaunākais saņemtais darbs>, <Nosūtāmais darbs>
C
Settings/Registration Basic Information
<E-pasta/i-faksa iestatījumi>
<Reģistrēt iekārtas nosaukumu>
Reģistrēt ierīces nosaukumu
C
Settings/Registration Basic Information
<Sakaru iestatījumi>
<E-pasta adrese>: Ievadīt e-pasta adresi
A
Settings/Registration Basic Information
<SMTP serveris>: Ievadīt SMTP serveri
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot POP SAŅ>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot SMTP SAŅ>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<POP serveris>: Ievadīt POP serveri
C
Settings/Registration Basic Information
<POP pieteikš. vārds>: Ievadīt POP pieteikšanās vārdu
A
Settings/Registration Basic Information
<POP parole>: Ievadīt POP paroli
A
Settings/Registration Basic Information
<POP intervāls>: No 0 līdz 99 minūtēm
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP SŪT>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP SAŅ>: <Vienmēr TLS>, <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<POP autentifikācijas metode>: <Standarta>, <APOP>, <POP AUTH>
C
Settings/Registration Basic Information
<SMPT autentifikācija (SMTP AUTH)>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<POP autentifikācija pirms sūtīšanas>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Rādīt autentifikācijas ekrānu sūtot>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Norādīt porta numuru SMTP SŪT/POP SAŅ>
<SMTP SŪT>: No 1 līdz 25, līdz 65535
<POP SAŅ>: No 1 līdz 110, līdz 65535
C
Settings/Registration Basic Information
<S/MIME iestatījumi>
<Šifrēšanas iestatījumi>: <Vienmēr šifrēt>, <Šifrēt tikai, ja sertifikāts>, <Nešifrēt>
<Pievienot ciparparakstu>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Iestatīt detalizēti>:
<Šifrēšanas algoritms>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Paraksta algoritms>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Pārb. parakstu saņemot>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Drukāt parakstu saņemot>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Apstiprināt TLS sertifikātu: SMTP SŪT>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<CN>: Iesl., Izsl.
<Apstiprināt TLS sertifikātu: POP SAŅ>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<CN>: Iesl., Izsl.
<Maksimālais datu apjoms sūtīšanai>
No 0 līdz 3, līdz 99 MB
C
Settings/Registration Basic Information
<Noklusējuma tēma>
Ievadīt Tēmu, Pievienots attēls
C
Settings/Registration Basic Information
<Norādīt autentifikācijas lietotāju atbildes sūtīšanai>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Norādīt autentifikācijas lietotāju kā sūtītāju>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Atļaut nereģistr. lietotājiem sūtīt e-pastu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Pilnā režīma SŪT taimauts>
No 1 līdz 24, līdz 99 h
C
Settings/Registration Basic Information
<Drukāt MDN/DSN saņemot>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot sūtīšanu caur serveri>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Atļaut MDN neizmantot serveri>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ierobežot adresāta domēnu>
<Ierobežot sūtīš. uz domēniem>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Reģistrēt>, <Dati/rediģēt>, <Dzēst>
<Autom. e-pasta adrešu pabeigšana>
<Izsl.>, <Adrešu grāmata (lokālā)>, <LDAP serveris>
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. piev. norādīto domēnu adresātam bez domēna>
<Domēna nosaukums>
<Sūtot e-pastu>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Sūtot i-faksu>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Faksa iestatījumi>*1
<Reģistrēt izlases iestatījumus>
Apstiprināt iestatījumus
C
Favorite Settings
Izvēlēties atrašanās vietu: <M1> līdz <M18>
C
Favorite Settings
<Rādīt komentārus>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Nosauk.>, <Komentārs>
C
Favorite Settings
<Rediģēt izlases iestatījumus>
Izvēlēties pogu: <M1> līdz <M18>
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Rādīt komentārus>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Dzēst>, <Pārbaudīt saturu>, <Pārdēvēt>
<Rādīt apstiprinājumu izlases iestatījumiem>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Noklusējuma ekrāns>
<Standarta>, <Viena skāriena>, <Izlases iestatījumi>, <Adrešu grāmata>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ierobežot adrešu grāmatas lietojumu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Mainīt noklusējuma iestatījumus>
<Reģistrēt>, <Inicializēt>
C
Favorite Settings
<Reģistrēt opciju saīsnes>
<1. saīsne>:
<Blīvums>, Katrs režīms, <Nepiešķirta>
C
Favorite Settings
<2. saīsne>:
<Oriģināla veids>, Katrs režīms, <Nepiešķirta>
<3. saīsne>:
<Divpusējs oriģināls>, Katrs režīms, <Nepiešķirta>
<4. saīsne>:
<Atšķirīga formāta oriģ.>, Katrs režīms, <Nepiešķirta>
<Reģistrēt sūtītāja nosaukumu (TTI)>
<Reģistrēt/rediģēt>, <Dzēst>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot autent. lietotājvārdu kā sūtītāja vārdu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<ECM SŪT>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Iestatīt pauzes laiku>
No 1 līdz 4 , līdz 15 s
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. atkārtot>*4
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Iestatīt detalizēti>:
<Atkārtoto izsaukumu skaits>: No 1 līdz 2, līdz 10 reiz.
<Atk.izsauk.interv.>: No 2 līdz 99 minūtēm
<Izsaukt atkārtoti, ja SŪT kļūda>: <Kļūdaino un pirmo lpp.>, <Visas lappuses>, <Izsl.>
<Pirms sūtīš. sagaidīt apstiprin. toni>*4
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Faksa SŪT rezultātu atskaite>
<Tikai kļūdas gadījumā>, <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Tikai kļūdas gadījumā>:
<Atskaite ar SŪT attēlu>: <Iesl.>, <Izsl.>
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Atskaite ar SŪT attēlu>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Faksa darbību atskaite>
<Drukāt/sūtīt katram norād. sūtījumu skaitam>: <Drukāt>, <Sūtīt>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Pārsūtīšanu skaits: No 40 līdz 1000
<Drukāt/sūtīt norādītajā laikā>: <Drukāt>, <Sūtīt>, <Izsl.>
Norādīt izdrukas laiku: No 00:00 līdz 23:59
<Drukāt sūtīš./saņ. darbus atsevišķi>: Ieslēgt, Izslēgt
<Adresāts>
<Iestatīt līniju>
<1. līnija> uz <Līnija X>*5
-
-
<Reģistrēt iekārtas tālruņa numuru>
Ievadīt lietotāja tālruņa numuru
A
Settings/Registration Basic Information
<Reģistrēt iekārtas nosaukumu>
Ievadīt iekārtas nosaukumu
A
Settings/Registration Basic Information
<Atlasīt līnijas veidu>
<Impulsu>, <Signāls>
C
Settings/Registration Basic Information
<Rediģēt līnijas nosaukumu atlasītās līnijas ekrānam>
Ievadīt līnijas nosaukumu
C
Settings/Registration Basic Information
<Noklusējuma adrešu saraksts, atlasot līniju>
<Adr. saraksts 1> – <Adr.saraksts 10>, <Visi adr.saraksti>
C
Settings/Registration Basic Information
<SŪT sākuma ātrums>
<33 600 b/s>, <14 400 b/s>, <9600 b/s>, <7200 b/s>, <4800 b/s>, <2400 b/s>
C
Settings/Registration Basic Information
<R taustiņa iestatījums>
<PSTN>, <PBX>
Ja ir izvēlēts iestatījums <PBX>:
<Prefikss> (maksimums — 20 cipari), <Klausul. lietošana>
C
Settings/Registration Basic Information
<Pārbaudīt ievadīto faksa numuru>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Atļaut faksa draivera SŪT>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Apstipr. pirms sūtīš., ja iekļauts faksa adres.>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Tikai ar iest. Sec. apraide>, <Visi>
<Ierobežot secīgo apraidi, kad ir iekļauts faksa adresāts>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Attālā faksa SŪT iestatījumi>*1
<Attālā faksa servera adrese>
Ievadiet IP adresi vai resursdatora nosaukumu
C
Settings/Registration Basic Information
<SŪT taimauts>
No 1 līdz 24, līdz 99 stundām (ar soli viena stunda)
C
Settings/Registration Basic Information
<SŪT rindiņu skaits>
1 – 4 līnijas
C
Settings/Registration Basic Information
<Atlasīt prioritāro līniju>
<Autom.>, <1. līnija> uz <Līnija X>*6
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot IP faksu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<IP faksa sakaru režīma iestatījumi>
<Lietot iekštīklu>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Lietot VoIP vārteju>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Attālā faksa iestatījumi>*1
<Lietot attālo faksu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. pielāgot sakaru ātrumu, kad izmanto VoIP>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Apzīmē vienumus, kas tiek parādīti tikai tad, ja lietošanai ir pieejami attiecīgie papildaprīkojuma produkti.
*2
<Rādīt komentārus>: Nē
*3
<Dati/rediģēt>: Nē, <Dzēst>: Nē
*4
Apzīmē vienumus, kas atkarībā no reģiona, iespējams, netiek rādīti Iestatījumu/reģistrācijas logā vai kuru noklusējuma iestatījums var būt atšķirīgs.
*5
Parādīto līniju skaits ir atkarīgs no iekārtai pievienotā papildaprīkojuma un opcijas <SŪT rindiņu skaits>.
*6
Rāda atbilstoši iestatījumā <SŪT rindiņu skaits> norādītajam līniju skaitam.
6W25-0EC