Saglabāt/piekļūt failiem

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā "Importēt visas funkcijas" apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Iekārtas administrators
Tīkla administrators
Var iestatīt, izmantojot attālo lietotāja interfeisu
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar attālo lietotāja interfeisu
<Kopējie iestatījumi>
<Skenēšanas un sūtīšanas iestatījumi>
<Reģistrēt/rediģēt izlases iestatījumus>
<Reģistrēt>, <Pārdēvēt>, <Dzēst>, <Pārbaudīt saturu> no (<M1> līdz <M9>)
C
Favorite Settings
<Mainīt noklusējuma iestatījumus>
<Reģistrēt>, <Inicializēt>
C
Favorite Settings
<Saglabāto failu piekļuves iestatījumi>
<Reģistrēt/rediģēt izlases iestatījumus>
<Reģistrēt>, <Pārdēvēt>, <Dzēst>, <Pārbaudīt saturu> no (<M1> līdz <M9>)
C
Favorite Settings
<Mainīt noklusējuma iestatījumus>
<Reģistrēt>, <Inicializēt>
C
Favorite Settings
<Ierob. kastītes PIN līdz 7 cip./ierob. piekļuvi>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Tīkla iestatījumi>
<Tīkla vietas iestatījumi>
<Reģistrēt> (<Nosaukums>, <Protokols>, <Novietojums>), <Rediģēt> (<Nosaukums>, <Protokols>, <Novietojums>), <Dati>, <Dzēst>
C
Settings/Registration Basic Information
<Protokols ārējai atsaucei>
<SMB>: <Iesl.>, <Izsl.>
<WebDAV>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Apstiprināt TLS sertifikātu tīkla piekļuvei>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Piev. pārbaud. elementus>: <CN>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Personīgās mapes norādīšanas metode>
<Sākuma mape>, <Reģ. katram lietotājam>, <Liet.pieteikš. serveri>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Sākuma mape>:
<Iestatīt>, <Lietot autent. info katram lietotājam>
<Iestatīt>: <Protokols>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>),<Resursdatora nosaukums>, <Mapes ceļš>
Ja ir izvēlēts iestatījums <Liet.pieteikš. serveri>:
<Lietot autent. info katram lietotājam>
<Atmiņas ierīces iestatījumi>
<Lietot skenēšanas/drukas funkciju>
<Lietot skenēšanas funkciju>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot drukas funkciju>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Atlasīt opciju, kad tiek pievienota atmiņas ierīce>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
6W25-0EF