Ierīces pārvaldība

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā "Importēt visas funkcijas" apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Iekārtas administrators
Tīkla administrators
Var iestatīt, izmantojot attālo lietotāja interfeisu
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar attālo lietotāja interfeisu
<Ierīces informācijas iestatījumi>
<Ierīces nosaukums>
A
Settings/Registration Basic Information
<Novietojums>
A
Settings/Registration Basic Information
<Importēt/eksportēt no adr. grāmatas pārv. programm.>
<Iesl.>, <Izsl.>
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Lietot lietotāja autentifikāciju importējot>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Apstiprināt ierīces paraksta sertifikātu>
<Versija>, <Sērijas numurs>, <Paraksta algoritms>, <Izsniegts kam>, <Derīguma sākuma dat.>, <Derīguma beigu datums>, <Izdevējs>, <Publiskā atslēga>, <Sertifikāta īssavilkums>, <Izsniegts kam (alt. nos.)>, <Pārbaudīt sertif.>
-
<Apstiprināt lietotāja paraksta sertifikātu>*2
<Versija>, <Sērijas numurs>, <Paraksta algoritms>, <Izsniegts kam>, <Derīguma sākuma dat.>, <Derīguma beigu datums>, <Izdevējs>, <Publiskā atslēga>, <Sertifikāta īssavilkums>, <Izsniegts kam (alt. nos.)>, <Pārbaudīt sertif.>
-
<Sertifikāta iestatījumi>
<Ģenerēt atslēgu>
<Ģenerēt tīkla sakaru atslēgu>
<Atsl. nos.>
-
<Paraksta algoritms>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
-
<Atslēgas algoritms>: <RSA>, <ECDSA>
-
Ja ir izvēlēts iestatījums <RSA>: <Atslēgas garums (bitos)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
-
Ja ir izvēlēts iestatījums <ECDSA>
<Atsl.veids>: <P256>, <P384>, <P521>
-
<Derīguma sākuma dat.>: Gads, mēnesis, diena (01/01/2000 – 31/12/2037)
-
<Derīguma beigu datums>: Gads, mēnesis, diena (01/01/2000 – 31/12/2037)
-
<Valsts/reģions>: Valsts/reģions un kods
-
<Stāvoklis>
-
<Pilsēta>
-
<Uzņēmums>
-
<Uzņēmuma vienība>
-
<Kopējs nosaukums> (iekārtas IP adrese vai FQDN (maksimums — 41 rakstzīme))
-
<Ģenerēt/atjaunināt ierīces paraksta atsl.>
<Jā>, <Nē>
C
Key Settings
<Ģener./atjaun.atslēgu piekļuves kontrolei>
<Jā>, <Nē>
-
<Atslēgu un sertifikātu saraksts>
<Atslēgu un sertifikātu saraksts lietotājiem>*2
<Sertifikāta dati>: (<Versija>, <Sērijas numurs>, <Paraksta algoritms>, <Izsniegts kam>, <Derīguma sākuma dat.>, <Derīguma beigu datums>, <Izdevējs>, <Publiskā atslēga>, <Sertifikāta īssavilkums>, <Izsniegts kam (alt. nos.)>, <Pārbaudīt sertif.>)
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Dzēst>
-
<Atslēgu un sertifikātu saraksts šai ierīcei>*2
<Sertifikāta dati>: (<Versija>, <Sērijas numurs>, <Paraksta algoritms>, <Izsniegts kam>, <Derīguma sākuma dat.>, <Derīguma beigu datums>, <Izdevējs>, <Publiskā atslēga>, <Sertifikāta īssavilkums>, <Izsniegts kam (alt. nos.)>, <Pārbaudīt sertif.>)
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Dzēst>
-
<Rādīt lietoš. vietu> (Atslēga un sertifikāts)
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<CA sertifikātu saraksts>
<Sertifikāta dati>: (<Versija>, <Sērijas numurs>, <Paraksta algoritms>, <Izsniegts kam>, <Derīguma sākuma dat.>, <Derīguma beigu datums>, <Izdevējs>, <Publiskā atslēga>, <Sertifikāta īssavilkums>, <Izsniegts kam (alt. nos.)>, <Pārbaudīt sertif.>)
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Dzēst>
-
<Sertifikātu atsaukš. saraksts (CRL)>
<CRL dati>: <Versija>, <Paraksta algoritms>, <Derīgs no>, <Nākamais atjaunin.>, <Izdevējs>, <Sērijas nr. saraksts>
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Dzēst>
-
<Reģistrēt atslēgu un sertifikātu>
<Reģistrēt>
-
<Dzēst>
-
<Reģistrēt CA sertifikātu>
<Reģistrēt>
-
<Dzēst>
-
<OCSP (tiešsaistes sertifik. statusa protok.) iestatījumi>
<Lietot OCSP (tiešsaistes sertifikāta statusa protokolu)>: <Iesl.>, <Izsl.>
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Sertifikāta pārbaudes līmenis>:
<Iespējot nepārbaudītus sertifikātus>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Lietot OCSP (tiešsaistes sertifikāta statusa protokolu)>:
<URL>: <Izgūt no sertifikāta>, <Pielāgots>, <Izgūt no sert./pielāg.>
<Pielāgots URL>
<Sakaru taimauts>: No 1 līdz 3, līdz 30 s
C
Settings/Registration Basic Information
<Rādīt darba statusu pirms autentifikācijas>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ierobežot piekļuvi citu lietotāju darbiem>
<Kopēt/druk.>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Sūtīt>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Saņemt>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Saglabāt>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Rādīt darbu žurnālu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Izsl.>:
<Iegūt darbu žurnālu no pārvaldības programmatūras>: <Atļaut>, <Neatļaut>
C
Settings/Registration Basic Information
<Saglabāt audit. žurnālu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Izgūt tīkla autentifikācijas žurnālu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Saglabāt atslēgdarbību žurnālu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ierobežot servisa pārstāvja piekļuvi>
<Iesl.>, <Izsl. (nepiec. autent.)>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Sinhronizēt pielāgotus iestatījumus (klients)>
Pirms sinhronizēšanas: <Iespējot>, <Pauze>
Pēc sinhronizēšanas: <Atspējot>, <Atsākt>
-
<Pārvaldīt personīgos iestatījumus>
<Iespējot personīgo iestatījumu lietošanu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Darbība, ja tiek sasniegts maksimālais lietotāju skaits>
<Dzēst vecākos lietotāju iestatījumus>, <Atmest jaunos lietotāju iestatījumus>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot noklus. ekrānu pēc startēšanas/atjaunošanas>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Aizliegt administratora paroles inicializēšanu>
<Iesl.>, <Izsl.>
-
<Ierobežot īpašā režīma darbības>
<Iesl.>, <Izsl.>
-
*1
Importē reģistrēto izplatīšanas adresātu.
*2
Apzīmē vienumus, kas tiek parādīti tikai tad, ja lietošanai ir pieejams attiecīgais papildaprīkojums.
*3
Atbalsta algoritmus, ko var importēt no Remote UI (Attālā lietotāja interfeisa).
*4
Atslēgas un sertifikāti tiek eksportēti PKCS#12 formātā.
6W25-0ER