Licence/cita

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā "Importēt visas funkcijas" apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Iekārtas administrators
Tīkla administrators
Var iestatīt, izmantojot attālo lietotāja interfeisu
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar attālo lietotāja interfeisu
<Reģistrēt licenci>
maks. 24 rakstzīmes
-
<AddOn iestatījumi>
<Drukāt sistēmas informāciju>
<Jā>, <Nē>
-
<Lietot TLS>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Apstiprināt TLS sertifikātu, izmantojot AddOn progr.>
<Iesl.>, <Izsl.>
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Piev. pārbaud. elementus>: <CN>: Iesl., Izsl.
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot DNS kešošanu>
<Iesl. (neier. liet.)>, <Iesl. (norādīt periodu)>, <Izsl.>
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl. (norādīt periodu)>:
<Derīguma periods>: No 1 līdz 60, līdz 120 s
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot šīs ierīces starpnieka iestatījumus>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Pievienot HTTP galvenei X-FRAME-OPTIONS>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Attālā interfeisa iestatījumi>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Lietot TLS>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Dzēst ziņojumu dēļa saturu>
<Jā>, <Nē>
-
<Attālo darbību iestatījumi>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Parole>: Maks. 8 rakstzīmes (tikai burtciparu rakstzīmes)
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Reģistrēt/atjaunināt programmatūru>
<Install Applications/Options>, <Update Firmware>, <Software Management Settings>, <Scheduled Update>
-
<Palaist iestatīšanas vedni>
<Sākt>
-
<Ļaut lietot drukas funkciju no mobilās ierīces>
<Iesl.>, <Izsl.>
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1
Tikai iekārtām, kuras atbalsta aizturēšanas funkciju.
6W25-0ES