Drošīb. iestatījumi

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā "Importēt visas funkcijas" apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
Iekārtas administrators
Tīkla administrators
Var iestatīt, izmantojot attālo lietotāja interfeisu
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar attālo lietotāja interfeisu
<Autentifikācijas/paroles iestatījumi>
<Autentifikācijas funkcijas iestatījumi>
<Aizliegt autentifikāciju, izmantojot nodaļas ID un PIN>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Bloķēšanas iestatījumi>
<Iespējot bloķēšanu>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Bloķēšanas slieksnis>: 1 – 10 reiz.
<Bloķēšanas periods>: No 1 līdz 60 min
C
Settings/Registration Basic Information
<Paroļu iestatījumi>
<Aizliegt autentif. paroles saglabāšanu kešatmiņā>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Rādīt brīdinājumu, ja tiek lietota noklusējuma parole>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ļaut izmantot noklusējuma paroli attālai piekļuvei>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimālā garuma iestatījumi>
<Iesl.> (no 1 līdz 32 rakstzīmēm), <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Derīguma perioda iestatījumi>
<Iesl.> (1 – 180 dien.), <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Liegt secīgi izmantot 3 identiskas rakstz. vai vairāk>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietojiet vismaz 1 lielo burtu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietojiet vismaz 1 mazo burtu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot vismaz 1 ciparu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot vismaz 1 simbolu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Šifrēšanas iestatījumi>
<Aizliegt vājas šifrēšanas lietojumu>
<Iesl.>, <Izsl.>
Ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Aizliegt atslēgas/sertif. lietošanu, ja ir vāja šifrēšana>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Formatēt šifrēšanas metodi uz FIPS 140-2>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Pārbaudīt sistēmu startējot>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
6W25-0EW