Fakso funkcija

Norint naudoti fakso funkciją, reikalingas pasirinktinis priedas „Super G3“ fakso plokštė.
Naudojama telefono linija*1
Viešasis perjungiamasis telefono tinklas (PSTN)
Nuskaitymo eilutės tankis
Normalus
G3: 8 taškai/mm x 3,85 eil./mm
Smulkus
G3: 8 taškai/mm x 7,7 eil./mm
Labai smulkus
G3: 8 taškai/mm x 15,4 eil./mm
Ypač smulkus
G3: 16 taškai/mm x 15,4 eil./mm
Siuntimo sparta
Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps
Glaudinimo metodas
MH, MR, MMR, JBIG
Perdavimo tipas
Super G3, G3
Siunčiamų originalų formatai
A3, B4, A4, A4R, B5*2, B5R*3, A5*3, A5R*3, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR ir STMTR
Priimamų dokumentų formatai
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, 8K ir 16K
Priimamų užduočių skaičius atmintyje
Iki 320 užduočių
Perdavimo laikas
JBIG: Apie 2,6 sekundės (siunčiant A4 „Canon“ originalų dokumentą, normalus 8 taškai/mm x 3,85 eil./mm ECM (JBIG))
*1 Kai naudojama IP telefoninė paslauga, per IP telefono liniją normalus faksimilinis ryšys negali būti užtikrintas. Rekomenduojame faksimiliniu ryšiu naudotis per įprastinę telefono (viešojo perjungiamojo telefono tinklo) liniją.
*2 Siunčiama kaip B4.
*3 Siunčiama kaip A4.

Didžiausias adresatų skaičius atliekant nuoseklųjį siuntimą

Vienu metu galite nurodyti ir dokumentą siųsti iki 256 adresatų. (Nurodžius kelių adresatų grupę, kiekvienas adresatas yra laikomas atskiru.)
6W24-0KC