Universaliajame dėkle dažnai naudojamo popieriaus formato ir tipo registravimas

Jeigu universaliajame dėkle naudojate konkretaus formato ir tipo popierių, galite iš anksto užregistruoti popierių kaip universaliojo dėklo „Parankinį popierių“. „Parankinį popierių“ galima lengvai iškviesti ekrane, kuris rodomas, kai įdedate popierių į universalųjį dėklą, kad taupant laiką ir darbą kaskart nereikėtų nustatyti konkretaus popieriaus formato ir tipo parametrų.
1
Spustelėkite .
2
Paspauskite <Nuostatos>  <Popieriaus parametrai>  <Parank. pop. registravimas (universalus dėklas)>.
3
Pasirinkite mygtuką, kad galėtumėte užregistruoti, ir paspauskite <Įregistrav./redagavimas>.
Užregistruotą pavadinimą galite keisti paspaudę <Pervadinimas>.
4
Pasirinkite popieriaus formatą.
Kai registruojamas standartinio formato popierius
Kai registruojamas pasirinktinio formato popierius
Kai registruojami vokai
5
Pasirinkite popieriaus tipą ir paspauskite <Gerai>.
6
Paspauskite <Uždaryti>.
PATARIMAI
Jei parametro <Visada nurodyti>, esančio dalyje <Univ. dėklo numatytieji parametrai>, reikšmė yra <Parankinis popierius>, pasirodo ekranas, kuriame galite pasirinkti savo „Parankinį popierių“ dėdami popierių į universalųjį dėklą. <Univ. dėklo numatytieji parametrai>
6W24-02C