Vieno paspaudimo mygtukuose užregistruotų adresatų redagavimas

Užregistravę adresatus, galite keisti ar naikinti jų parametrus.
1
Paspauskite <Adr./persiunt. parametrai>. Ekranas <Pagrindinis>
2
Paspauskite <Vieno paspaud. įregistravimas>.
3
Pasirinkite norimą redaguoti ar naikinti vieno paspaudimo mygtuką.
Jei norite redaguoti vieno paspaudimo mygtuko parametrus, paspauskite <Įregistrav./redagavimas>. Daugiau informacijos apie tai, kaip redaguoti parametrus, žr. 7 veiksmą skyriuje Adresatų registravimas adresų knygelėje. Baigę redaguoti, paspauskite <Gerai>.
Jei norite panaikinti vieno paspaudimo mygtuką, pasirinkite vieno paspaudimo mygtuką ir paspauskite <Naikinti>  <Taip>.
4
Paspauskite <Uždaryti>.
6W24-03C