Grupės susiejimas su vieno paspaudimo mygtuku

Adresatus, susietus su vieno paspaudimo mygtukais, galima sujungti į grupę ir registruoti kaip vieną adresatą.
1
Paspauskite <Adr./persiunt. parametrai>. Ekranas <Pagrindinis>
2
Paspauskite <Vieno paspaud. įregistravimas>.
3
Pasirinkite mygtuką, kurį norite registruoti, ir paspauskite <Įregistrav./redagavimas>.
4
Paspauskite <Grupė>.
5
Paspauskite <Pavadin.> , įveskite grupės pavadinimą ir paspauskite <Gerai>.
6
Paspauskite <Vieno pasp. pavadinim.> , įveskite vieno paspaudimo mygtuko pavadinimą, kuris bus rodomas, ir paspauskite <Gerai>  <Toliau>.
7
Pasirinkite adresatus, kuriuos norite susieti su grupe.
Jei norite pasirinkti adresatą iš vieno paspaudimo mygtuko, paspauskite <Pridėjimas iš vieno pasp.> , pasirinkite adresatą , ir paspauskite <Gerai>.
8
Paspauskite <Gerai>  <Uždaryti>.
6W24-03A