Sparčiųjų klavišų registravimas dažnai naudojamiems parametrams / registruotiems elementams

Galite registruoti sparčiuosius klavišus parametrams, kurie rodomi nuspaudus , punkte <Param./įregistr. nuoroda>. Taip galite greitai rodyti net tuos parametrus, kurie sukonfigūruoti giliu meniu hierarchijos lygiu.
Jei parametras <Param./įregistr. nuoroda> nėra rodomas ekrane <Pagrindinis>, paspauskite   <Pagrindinio ekrano valdymo parametrai> <Funkcijos rodymo apribojimas> <Nustatyti> <Param./įregistr. nuoroda>, kad jį matytumėte.
Spartieji klavišai, kuriuos galima registruoti: 10
1
Paspauskite <Param./įregistr. nuoroda>. Ekranas <Pagrindinis>
2
Paspauskite <Įregistravimas>.
3
Pasirinkite mygtuką, kuriam norite registruoti parametrus.
Galite pasirinkti priskirtą mygtuką registruotiems parametrams pakeisti.
4
Pasirinkite parametrus, kuriuos norite registruoti kaip sparčiuosius klavišus, ir paspauskite <Gerai>.
Jei nenorite registruoti parametrų, pasirinkite <Nepriskirta>.
6W24-02Y