Brošiūrų kūrimas (brošiūrų kopijavimas)

 
Galite nustatyti spausdinimo maketą taip, kad spaudinius perlenkus pusiau gautumėte brošiūrą.
Popieriaus
Taikoma apribojimų popieriui, kurį galima naudoti su šia funkcija. Atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus.
Atsižvelgiant į popieriaus formatą ir tipą, brošiūros kopijuoti gali būti neįmanoma.
Popierius, kuris gali būti naudojamas turiniui ir viršeliams, ribotas.
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
Kopijuodami vertikaliai ilgą originalą padėkite jį stačia padėtimi.
2
Paspauskite <Kopija>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių kopijavimo veiksmų ekrane paspauskite <Parinktys>. Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
4
Paspauskite <Bukletas>.
5
Paspauskite <Skenavimas bukletui>.
Kopijuodami brošiūras su dvipusiais originalais, paspauskite <2-pusis originalas> ir prireikus pasirinkite <Knygos tipas> ar <Kalendoriaus tipas>.
Nukopijavę originalą, kuris jau yra brošiūros formato, pavyzdžiui, buvo atspausdintas iš aparato, naudojant brošiūrų kopijavimo funkciją, paspauskite <Neskenuoti bukletui>.
6
Nustatykite originalo formatą ir išvesties formatą.
Paspauskite <Keisti> dalyje <Originalo form.> ir pasirinkite originalo formatą. Pasirinkus <Autom.>, brošiūros formatas automatiškai pasirenkamas atsižvelgiant į originalo formatą.
Paspauskite <Keisti> dalyje <Bukl. maketo formt.> ir pasirinkite brošiūros popieriaus formatą.
Jei norite, kad brošiūra būtų tokio pat formato kaip originalas, gretimų puslapių išvesties formatą. Jei <Originalo form.> ir <Bukl. maketo formt.> nurodysite tą patį formatą, brošiūros spausdinimo formatas automatiškai mažinamas.
7
Paspauskite <Toliau>.
8
<Viršelio pridėjimas>  Nurodykite viršelio parametrus ir paspauskite <Gerai>.
Pasirinkite, ar kopijuoti originalą ant priekinio viršelio ir galinio viršelio.
Paspauskite <Keisti> dalyje <Popier. formatas> ir pasirinkite viršelio popieriaus dydį ir popieriaus šaltinį.
Viršelio ir turinio puslapiuose naudokite to paties formato popierių.
Jei viršeliui naudojate sunkų popierių, gali būti, kad negalėsite spausdinti, net jei nustatysite <Spausdinti> kaip <Įjungt.>, priklausomai nuo popieriaus storio.
Daugiau informacijos žr. Galimas popierius.
9
<Atvertimo tipas>  Pasirinkite atidarymo tipą ir paspauskite <Gerai>.
10
Paspauskite <Gerai>  <Uždaryti>.
11
Spustelėkite .
Aparatas pradeda kopijuoti.
6W24-047