Įrišimo paraščių nustatymas

 
Galite palikti įrišimo paraštes susegimui ar perforavimo skylėms. Galite atskirai nustatyti įrišimo paraštes priekinėje ir užpakalinėje pusėse.
Nustačius paraštę vaizdai patraukiami per paraštės plotį ir nukopijuojami. Dalis originalo atvaizdo, kuris siekia lapo kraštus, kopijoje gali būti prarasta.
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Kopija>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių kopijavimo veiksmų ekrane paspauskite <Parinktys>. Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
4
Paspauskite <Įrišimo paraštė>.
5
Pasirinkite paraštės padėtį.
Jei <Įrišimo paraštė> nustatyta su <N ant 1> (Kelių originalų kopijavimas viename lape (N viename)), priekinei pusei nurodyta paraštė taikoma abiem pusėms. Užpakalinei pusei nurodyta paraštė netaikoma.
6
Įveskite paraštės plotį.
Paspauskite <Priek.pusė> ar <Užp. pusė> ir įveskite kiekvienos paraštės plotį.
Įvedus mažesnį nei 0 skaičių, paraštė nustatoma priešingoje padėties, nurodytos 4 veiksme, pusėje. Naudokite tai, jei norite susiaurinti paraštės plotį kopijuodami originalą su paraštėmis.
Paspaudus <±>, reikšmė keičiama nuo <-> iki <+>.
7
Paspauskite <Gerai>  <Uždaryti>.
8
Paspauskite .
Aparatas pradeda kopijuoti.
Jei kartu naudojate <Įrišimo paraštė> ir <2-pus.> vykdykite toliau pateiktas instrukcijas.
Jei yra tarpelis:
Vienpusis dvipusis: Įjunkite tarpelio režimą, taikomą tik užpakalinei pusei.
Dvipusis  dvipusis: Nereikia įjungti tarpelio režimo.
Dvipusis  vienpusis: Įjunkite tarpelio režimą, taikomą tik užpakalinei pusei.
Jei nėra tarpelio:
Vienpusis dvipusis: Nustatykite tarpelio režimą priekinėje ir užpakalinėje pusėje.
Dvipusis  dvipusis: Nustatykite tarpelio režimą priekinėje ir užpakalinėje pusėje.
Dvipusis  vienpusis: Nustatykite tarpelio režimą priekinėje ir užpakalinėje pusėje.
6W24-048