Kitos apipavidalinimo funkcijos

 
Galite naudoti kitas apipavidalinimo funkcijas.
Pasukimas 90 laipsnių
Kiekvieną popieriaus rinkinį galite išvesti stačia ar gulsčia padėtimi.
Kai kuriems popieriaus tipams apipavidalinimo funkcijų atlikti negalima. Aparatinės įrangos techniniai duomenys
Konfigūruojant parametrus <Saugomų failų pasiekimas>
Apipavidalinimo funkcijas galite naudoti tik spausdindami PDF/XPS failus.
6W24-045