Atskirai nuskaitytų originalų kopijavimas kartu („Job Build“)

 
Net jei turite daugiau originalų nei telpa į tiektuvą iš karto, originalus galite nuskaityti atskirai ir nukopijuoti kaip dokumentų grupę. Originalus, nuskaitytus tiek tiektuve, tiek ekspoziciniu stiklu, galima nukopijuoti vienu metu.
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Kopija>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių kopijavimo veiksmų ekrane paspauskite <Parinktys>. Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
4
Paspauskite <Užduočių sujungimas>  <Uždaryti>.
5
Paspauskite  , kad nuskaitytumėte originalus.
Kai nuskaitymas baigtas, rodomas ekranas, raginantis nuskaityti kitą originalą.
6
Padėkite kitą originalą ir paspauskite , kad nuskaitytumėte originalą.
Kartokite šį veiksmą, kol baigsite nuskaityti visus originalus.
Jei norite pakeisti nuskaitymo parametrus, paspauskite <Keisti paramtr.>.
Galima naudoti šias funkcijas <Keisti paramtr.>: Turite iš anksto nustatyti reikiamus nuskaitymo parametrus, nes negalite pakeisti kitų funkcijų užduočių sujungimas režimu.
<Kopijav. mastelis>
<2-pusis originalas>
<Tankis>
<Originalo tipas>
Jei kartu su užduočių sujungimo režimu nurodysite režimą <N ant 1 > negalėsite pakeisti <Kopijav. mastelis> ir <Tankis> dalyje <Parametrų keitimas>.
7
Paspauskite <Pradėti kopij.>.
Aparatas pradeda kopijuoti.
6W24-040