Tamsių kraštų panaikinimas kopijuojant (rėmo naikinimas)

 
Kopijuojant originalus, mažesnius už išvesties popierių, aplink nukopijuotą vaizdą gali atsirasti originalo rėmo linijos. Kopijuojant storas knygas, gali atsirasti tamsūs kraštai. Funkcija <Rėmo panaikinimas> leidžia panaikinti šias rėmo linijas ir tamsius kraštus. Taip pat galite nustatyti, kad aparatas nekopijuotų originalų perforavimo skylių.
Originalus su perforavimo skylėmis padėkite ant ekspozicinio stiklo. Įdėję juos į tiektuvą, galite sugadinti.
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Kopija>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių kopijavimo veiksmų ekrane paspauskite <Parinktys>. Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
4
Paspauskite <Rėmo panaikinimas>.
5
Nurodykite naikinimo tipą ir plotį.
Dokumentų kopijų rėmų naikinimas
1
Paspauskite <Origin. rėmo panaikinimas> ir nustatykite <Originalo form.>.
Jei <Originalo form.> rodomas formatas skiriasi nuo jūsų pasirinktos knygos dydžio, paspauskite <Keisti>, kad pasirinktumėte formatą.
2
Paspauskite <Toliau>.
3
Įveskite naikintino rėmo plotį.
Tamsių kraštų naikinimas kopijuojant knygas
Galite pašalinti tamsius kraštus ir centre, ir kontūro linijose, kurie atsiranda kopijuojant knygos puslapius.
1
Paspauskite <Knygos rėmo panaikinimas> ir patvirtinkite <Originalo form.>.
Jei <Originalo form.> rodomas formatas skiriasi nuo jūsų nustatytos knygos dydžio, paspauskite <Keisti>, kad pasirinktumėte formatą.
2
Paspauskite <Toliau>.
3
Paspauskite <Centras> ar <Pusės> ir įveskite kiekvienos naikinamos srities plotį.
Perforavimo skylių naikinimas dokumentų kopijose
1
Paspauskite <Įsegimo skyl. panaikinimas>.
2
Paspauskite <Toliau>.
3
Nurodykite perforavimo skylių vietą ir įveskite naikinamos srities plotį.
Jei norite reguliuoti kiekvienos kraštinės plotį atskirai, paspauskite <Originalo rėmo panaikinim.> ar <Knygos rėmo panaikinimas>, tada paspauskite <Reguliuoti atskirai>, kad įvestumėte naikinamos srities plotį.
6
Paspauskite <Gerai>  <Uždaryti>.
7
Paspauskite .
Aparatas pradeda kopijuoti.
6W24-03S