Parametrų iškvietimas

 
Iš anksto užregistravus dažnai naudojamus kopijavimo parametrus, galima parametrus lengvai iškviesti, kai jų reikia. Dažnai naudojamų parametrų derinių registravimas
6W24-04K