ID kortelės kopijavimas

 
Ši funkcija leidžia nukopijuoti ID kortelės priekinę ir užpakalinę dalis į vieną popieriaus lapą. Ši funkcija naudinga kopijuojant ID korteles (identifikavimo korteles), pvz., vairuotojo pažymėjimą, nes abiejų ID kortelės pusių atvaizdų padėtis ir spausdinimo padėtis automatiškai sulygiuojamos pagal popieriaus dydį.
Padėkite ID kortelę ant ekspozicinio stiklo. Padėkite ID atvaizdu žemyn ir sulygiuokite kampą su viršutiniu kairiuoju ekspozicinio stiklo kampu, kaip parodyta toliau. ID kortelės kopijavimo režimo negalima naudoti, kai ID kortelė įdedama į tiektuvą.
Jei tiektuve nustatytas kitas originalas, kopijuoti negalima. Išimkite originalą iš tiektuvo.
Galima naudoti tik A4 arba A4R formato popierių <ID kortelės kopija>.
1
Padėkite ID kortelę ant ekspozicinio stiklo atvaizdu žemyn. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Kopija>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių kopijavimo veiksmų ekrane paspauskite <Parinktys>. Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
4
Paspauskite <ID kortelės kopija>.
5
Paspauskite <Keisti>, pasirinkite naudotiną popieriaus formatą ir paspauskite <Gerai>.
6
Paspauskite <Gerai>  <Uždaryti>.
7
Paspauskite  , kad nuskaitytumėte priekinę pusę.
Baigus nuskaitymą, rodomas ekranas, kuriame pranešama, kad pasirengta nuskaityti užpakalinę pusę.
8
Apverskite ID kortelę taip, kad jos užpakalinė pusė būtų nukreipta žemyn, ir paspauskite  , kad nuskaitytumėte užpakalinę pusę.
Nuskaičius užpakalinę pusę, spausdinimas pradedamas automatiškai.
6W24-04F