Gradacijos koregavimas

Jei gradacijos atkuriamumas tapo toks prastas, kad spausdinto arba nukopijuoto vaizdo gradacija ir spaudinio duomenys arba originalus dokumentas smarkiai neatitinka, gradacijos koregavimas gali padėti išspręsti problemą.
Galite naudoti toliau nurodytus popieriaus formatus ir tipus.
Formatas: A3, A4, 11x17, LTR
Tipas: Paprastas 1–2
Koregavimo nepavyks atlikti efektyviai, jei nebus pakankamai dažomųjų miltelių.
1
Paspauskite   <Reguliavimas/priežiūra> <Atvaizdo kokybės reguliavimas> <Autom. gradacijos reguliavimas>.
2
Pasirinkite popieriaus šaltinį, į kurį yra įdėtas paprastas popierius, o tada paspauskite <Gerai>.
3
Paspauskite <Pradėti spausd.>.
Išspausdinamas bandomasis puslapis.
Bandomasis puslapis reiškia popieriaus lapą su atspausdintomis juodomis juostelėmis, kurį naudosite atlikdami toliau aprašytus veiksmus.
4
Ant ekspozicinio stiklo padėkite bandomąjį puslapį.
Padėkite bandomąjį puslapį taip, kad pusė su atspausdintomis juostelėmis būtų nukreipta žemyn, o juostelės būtų tolimesnėje aparato pusėje.
5
Uždarykite tiektuvą ir paspauskite <Pradėti sken.>.
Aparatas pradeda nuskaityti bandomąjį puslapį.
6
Atidarykite tiektuvą ir išimkite bandomąjį puslapį.
7
Pakartokite 3–6 veiksmus.
Norėdami baigti koregavimo procedūrą, atspausdinkite bandomąjį puslapį tris kartus ir nuskaitykite kiekvieną kartą jį atspausdinę.
6W24-0H9