Spausdinimo operacijos nustatymas, kai pasukama išvestis

Jei fiksavimo slėgio velenėlio temperatūra tampa labai aukšta, kai naudojama parinktis <Pasukimas 90 laipsnių>, kopijuojant ar spausdinant gali kilti problemų, pvz., ant abiejų popieriaus galų esantys dažai gali būti perkeliami ant kito popieriaus arba fiksavimo mazge gali įstrigti popierius. Šiuo parametru galima nustatyti laukimo, kol fiksavimo slėgio velenėlio temperatūra sumažės, laiką, kad pirmumas būtų suteikiamas našumui.
1
Paspauskite   <Reguliavimas/priežiūra>  <Atvaizdo kokybės reguliavimas>  <Specialusis apdorojimas>  <Našumo/atvaizdo kokybės pirmumas pasukant>.
2
Pasirinkite spausdinimo operaciją  paspauskite <Gerai>.
Šis parametras įjungtas tik tada, kai kopijavimo ir spausdinimo darbams nustatyta parinktis <Pasukimas 90 laipsnių>.
Našumas sumažėja, kai nustatyta <Kokybės pirmumas>.
6W24-0HH